xanthipost.gr
Χωρίς κατηγορία

Ενημέρωση της Περιφέρειας για την οζώδη δερματίτιδα

Σχετικά με τις εξελίξεις της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών στην Περιφέρεια Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης και την αδιάλειπτη εμφάνιση και άλλων επιζωοτικών νοσημάτων στο έδαφος της Τουρκίας, η Δνση Κτηνιατρικής ανακοινώνει:

 

Ι. Οζώδης Δερματίτις (Ο.Δ)

Η Περιφέρεια προέβη έγκαιρα σε μια σειρά ενεργειών προετοιμασίας όπως η εκπαίδευση του προσωπικού της (αποστολή κτηνιάτρων στην Τουρκία), ημερίδες ενημέρωσης των κτηνοτρόφων, διοργάνωση δύο Διεθνών Σεμιναρίων στην Αλεξανδρούπολη και μιας επίσκεψης της ομάδας Εκτάκτου Ανάγκης της Ε.Ε στην περιοχή, εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, εκτεταμένους ψεκασμούς κατά των εντόμων φορέων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Με την εμφάνιση του νοσήματος, θανατώθηκαν αμέσως όλα τα ζώα των προσβεβλημένων εκτροφών ενώ σε άριστη συνεργασία με τους κτηνοτρόφους προωθήθηκε άμεσα η αγορά εμβολίων με δαπάνη των κτηνοτρόφων αλλά και με πιστώσεις από τον προϋπολογισμό της ΠΑΜΘ. Αποφασίστηκε η μετακίνηση προσωπικού όπου υπήρχε ανάγκη και διατέθηκαν πιστώσεις για τα καύσιμα των οχημάτων, τη διαμονή του μετακινηθέντος προσωπικού κλπ. Με πρωτοβουλία των Κτηνιατρικών υπηρεσιών της ΠΑΜΘ συμμετείχαν στον εμβολιασμό και πολλοί ιδιώτες κτηνίατροι.

Ο εμβολιασμός συνέβαλλε αποφασιστικά στον έλεγχο του νοσήματος καθώς μετά την εφαρμογή του και την εγκατάσταση της ανοσίας, μειώθηκαν δραστικά τα νέα κρούσματα με τελευταίο στις 16/12/2015.

     Σήμερα εκτιμούμε πως έχει αναπτυχθεί ικανοποιητική ανοσία στα εμβολιασμένα ζώα, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και όλες οι Περιφερειακές Ενότητες προχωρούν σταδιακά στην κατάργηση των περιοριστικών μέτρων και θα συνεχίσουν να ισχύουν μόνο τα μέτρα λόγω του εμβολιασμού. Για να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο επανεμφάνισης της νόσου, επιβάλλεται να συνεχιστεί ο εμβολιασμός τα έτη 2016 και 2017

ΙΙ. Λοιπά Επιζωοτικά νοσήματα στην περιοχή μας

Δυστυχώς όμως συνεχίζουν να εμφανίζονται κρούσματα επιζωοτικών νοσημάτων στην Τουρκία, όπως η Ο.Δ, η Ευλογιά, η Πανώλης των μικρών μηρυκαστικών (απέναντι από Σάμο, Λέσβο, Χίο) και ο Αφθώδης Πυρετός (σε όλη την Ασιατική Τουρκία). Διαγράφεται λοιπόν πολύ μεγάλος κίνδυνος τα νοσήματα αυτά να εισέλθουν και πάλι στην περιοχή μας και να έχουμε νέο κύμα επιζωοτιών.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η Δνση Κτηνιατρικής παρακαλεί για την τήρηση όλων εκείνων των μέτρων που θα ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο εισόδου αυτών των νοσημάτων στο έδαφος της Περιφέρειας. .

  • Μέτρα προστασίας στις εκμεταλλεύσεις
  • Κατασκευή περίφραξης, απολυμαντικής τάφρου στην είσοδο. Τακτικός καθαρισμός, απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία στις εγκαταστάσεις και τα οχήματα που εισέρχονται και εξέρχονται
  • Απαγόρευση εισόδου προσώπων, οχημάτων, μηχανημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την εκμετάλλευση
  • Απαγόρευση εισόδου ζώντων ζώων που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα Κτηνιατρικά Πιστοποιητικά
  • Απομάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων που ευνοούν την ανάπτυξη εντόμων.
  • Καταπολέμηση εξωπαρασίτων και χρήση εντομοαπωθητικών στα ζώα
  • Καθημερινή παρατήρηση των ζώων της εκμετάλλευσης και άμεση ενημέρωση των τοπικών Κτηνιατρικών αρχών σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων
  • Ζώντα ζώα και Προϊόντα Ζωικής Προέλευσης
  • Απαγορεύεται η διακίνηση ζώντων ζώων και των ζωικών προϊόντων από την Τουρκία προς την Ελλάδα για εμπορικούς σκοπούς αλλά και για προσωπική χρήση

 

Επειδή η έγκαιρη διάγνωσή είναι καθοριστική για την εκρίζωσή των επιζωοτιών, παρακαλούμε για την επαγρύπνηση και συνεργασία των κτηνοτρόφων, ιδιωτών κτηνιάτρων, επαγγελματιών του χώρου με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και υπενθυμίζουμε την υποχρέωσή τους για άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση υποψίας εμφάνισης του νοσήματος.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ