xanthipost.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης για τα ολοήμερα σχολεία

Με ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή του κυβερνώντος κόμματος σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από τα ολοήμερα σχολεία, αναφέρει:

Με Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) του Υπουργού Παιδείας κ. Φίλη, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ( ΦΕΚ1324 τΒ 11-5-2016 ) , από την νέα σχολική χρονιά καθιερώνεται ο ΕΝΙΑΙΟΣ  ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Όπως συμβαίνει σε κάθε νομοσχέδιο ή ΥΑ που φέρνει η κυβέρνηση, σε ένα πλαίσιο δημιουργίας πανικού και παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης, ξεκινούν επαγγελματίες υπονομευτές την αποδόμηση της όποιας νομοθετικής πρωτοβουλίας. Την ίδια τακτική, όπως είναι για αυτούς φυσικό, ακολουθούν και στα ευαίσθητα θέματα της εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη ‘’σκόνη’’ που σήκωσαν πριν ένα μήνα με τη δήθεν κατάργηση των Τμημάτων Ένταξης στο δημοτικό σχολείο κάτι που όχι μόνο δεν προβλέπει η νέα νομοθετική ρύθμιση αλλά αντίθετα θα έχουμε την ίδρυση νέων Τμημάτων Ένταξης σε ΠΕ και ΔΕ μετά από οχτώ (8) χρόνια.

Μπροστά στο μπαράζ παραπληροφόρησης και κινδυνολογίας,  που αναστατώνει την κοινωνία με κορώνες του τύπου: «καταργούνται τα Τμήματα Ένταξης», «καταργούνται τα ολοήμερα σχολεία», «αλλάζουν το σχολείο και καταργούνται μαθήματα» αντιπαραβάλουμε τα παρακάτω:

Όλα τα ΔΣ από 4θέσια και πάνω (σύνολο 3.555 σχολικές μονάδες) θα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και τους ίδιους κανόνες, με ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων. Πρόκειται για την έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης στην Α/θμια Εκπ/ση.

Καταργείται το ισχύον καθεστώς της πολυτυπίας σχολείων με τα άδικα, ανορθολογικά και αντιπαιδαγωγικά δεδομένα. Σε όλα τα σχολεία πλέον από 4/θέσια και άνω (3.555) θα προσφέρονται τα ίδια διδακτικά αντικείμενα, που κάποια από αυτά προσφέρονταν μόνο στα 1.337 σχολεία ΕΑΕΠ (Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος), όπως:

  • Η Πληροφορική (εισάγεται από 1 ώρα σε κάθε τάξη του ΔΣ)
  • Η Θεατρική Αγωγή (εισάγεται από 1 ώρα στις 4 πρώτες τάξεις)
  • Τα μαθήματα της Αισθητικής Αγωγής (προβλέπεται να καλύπτονται από δασκάλους ειδικοτήτων)
  • Τα Αγγλικά διατηρούν τις ώρες τους από τη Γ΄ ως την ΣΤ΄ τάξη και εισάγονται από 1 ώρα στην Α΄ και Β΄ τάξη
  • Η Γυμναστική αυξάνεται κατά 1 ώρα σε Α΄,Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξη
  • Τα μαθηματικά αυξάνονται κατά 1 ώρα σε Α΄ και Β΄ τάξη.

Για πρώτη φορά οι μαθητές των 4/θ και 5/θ σχολείων θα έχουν τη δυνατότητα να διδάσκονται δεύτερη ξένη γλώσσα (γαλλικά ή γερμανικά).

Καταργείται η 7η σχολική ώρα η οποία όταν εφαρμόστηκε στα ΕΑΕΠ σχολεία, είχε κριθεί λανθασμένη παιδαγωγικά από το σύνολο του εκπ/κού κόσμου και του γονεϊκού κινήματος. Τα σχολεία ΕΑΕΠ επικρίθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας τους, με όρους Γυμνασίου, το χαοτικό εκπ/κό περιβάλλον, την εντατικοποίηση, την κινηματογραφική αλλαγή διδασκόντων και γνωστικών αντικειμένων, την αβάσταχτη κούραση από τα καθημερινά 7ωρα.

Η συνύπαρξη διαφορετικών τύπων σχολείων καθιέρωσε ένα καθεστώς κοινωνικών και ακπ/κών ανισοτήτων.

Μέχρι σήμερα μαθητές της ίδιας γειτονιάς σχολάνε διαφορετική ώρα, π.χ. οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης στα 2.218 μη ΕΑΕΠ σχολεία ολοκληρώνουν τα μαθήματα στις 12.25 (25 ώρες μάθημα τη βδομάδα), ενώ οι μαθητές των αντίστοιχων τάξεων στα 1.337 ΕΑΕΠ σχολεία σχολάνε στις 14.00 (35 ώρες μάθημα τη βδομάδα).

Με νέο Ολοήμερο όλα τα σχολεία, τα παιδιά όλων των τάξεων, θα σχολάνε στις 13:15 και από τις 13:20 ως τις 16:00 θα λειτουργεί το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (1η ώρα σίτιση, 2ημελέτη – προετοιμασία και 3η επιλογή διδακτικών αντικειμένων ειδικοτήτων).

 

Εκτιμούμε ως θετικά όλα τα παραπάνω με δυο επισημάνσεις:

 

Α) Πρέπει άμεσα να αναμορφωθούν τα αναλυτικά προγράμματα που διέπουν τη λειτουργία των σχολείων και να εκδοθούν νέα σχολικά βιβλία, χωρίς τις παθογένειες των παλιών, ώστε στο νέο ενιαίο σχολείο να ενισχυθούν τα  ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Να ενισχυθεί η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας, να εφαρμόζεται διαφοροποιημένη διδασκαλία, να μηδενιστεί η σχολική διαρροή, να ενισχυθεί η κριτική σκέψη των παιδιών.

Β) Στην Ελλάδα πάνω από το 20% των ΔΣ είναι 1/θ, 2/θ και 3/θ. Αυτό σημαίνει ότι το Υπουργείο πρέπει να εκπονήσει σχέδιο αναβάθμισης και αυτών των σχολείων, ώστε η ισότητα των ευκαιριών να αφορά και τους μαθητές αυτών των σχολείων.

 

Η ΥΑ όμως μας δημιούργησε και κάποιους προβληματισμούς, κυρίως για τη λειτουργία του ολοήμερου:

Α) Για να εγγραφεί κάποιο παιδί στο προαιρετικό ολοήμερο τμήμα θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση ότι και οι δυο γονείς του είναι εργαζόμενοι. Αυτό, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της υπερδιογκωμένης ανεργίας αλλά και της εκτεταμένης μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας, είναι ανέφικτο. Αν δεν αλλάξει, θα συντελέσει μαθηματικά στο κλείσιμο ολοήμερων τμημάτων και θα δυσκολέψει χιλιάδες λαϊκές οικογένειες. Οι τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού μας διαβεβαιώνουν ότι τα κριτήρια θα διευρυνθούν λαμβάνοντας υπόψη τις μονογονεϊκές οικογένειες, την ανασφάλιστη εργασία κλπ Θεωρούμε πως πρέπει άμεσα να βγει διευκρινιστική εγκύκλιος, όπου θα προβλέπεται η δυνατότητα προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης απασχόλησης των γονέων για να εγγραφεί το παιδί τους στο ολοήμερο.

Β)  Στην ΥΑ δεν προβλέπεται η λειτουργία πρωινής ζώνης 7-8πμ στα σχολεία. Το Υπουργείο επανεξετάζει τη στάση του και προβλέπει τη δυνατότητα συγκρότησης και λειτουργίας τμήματος πρωινής ζώνης στις σχολικές μονάδες που έχουν τη σχετική ανάγκη.

Γ) Προβλέπεται μια ώρα μελέτη – προετοιμασία στο ολοήμερο. Η εμπειρία δείχνει ότι δεν αρκεί και μάλιστα με όλα τα παιδιά, όλων των τάξεων, μαζί. Ίσως πρέπει να προβλεφτεί η δημιουργία δυο τμημάτων πχ Α,Β,Γ και Δ,Ε,ΣΤ όπου τη μια ώρα τα μεν θα κάνουν μελέτη με τον δάσκαλο και τα άλλα δραστηριότητα με τους εκπ/κούς ειδικοτήτων και αντίστροφα τη δεύτερη ώρα.

Δ) Δεν προβλέπεται δάσκαλος υπεύθυνος ολοημέρου, όπως μέχρι σήμερα. 

 

Με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι γεγονός πως πνέει άνεμος ελευθερίας και δημοκρατίας  στα σχολεία. Αυτός ο άνεμος πρέπει να μετουσιωθεί σε  μια γενναία εκπ/κή μεταρρύθμιση για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Καταλαβαίνουμε το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, που θέτει εμπόδια στη χάραξη της εκπ/κής πολιτικής. Μπορούμε όμως να κάνουμε πράγματα δίκαια, παιδαγωγικά σωστά και με προοπτική παρά τα όποια εμπόδια. Το ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ είναι στη σωστή κατεύθυνση, όμως ο δρόμος είναι μακρύς.

Τέλος, το Υπουργείο πρέπει να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε στις 12 Σεπτεμβρίου, ημέρα που θα ανοίξουν τα σχολεία για τη νέα χρονιά, οι μαθητές να βρουν στο σχολειό τους το σύνολο των δασκάλων τους και όλα τα σχολικά τους βιβλία. Φαίνεται αυτονόητο όμως δεν έχει γίνει ποτέ και αποτελεί πρόκληση για μια αριστερή κυβέρνηση.

Ο διορισμός μόνιμων εκπ/κών Γενικής και Ειδικής Αγωγής παραμένει το κορυφαίο αίτημα του κλάδου που πρέπει να πραγματωθεί άμεσα.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ

Related posts

(video) – Πολύσιτος Ξάνθης : Όταν ο οδηγός του τρένου σταματά την αμαξοστοιχία για να ελέγξει τη διάβαση – Συμβαίνουν και αυτά !

xanthipost

Σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια ΑΜΘ με τη συμμετοχή της Υπουργού Πολιτισμού κας Λίνας Μενδώνη

xanthipost

(video) – Σάτιρα: Επαγγελματίας καρναβαλιστής

xanthipost

Leave a Comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ