xanthipost.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Oι βουλευτές της Ξάνθης ρωτούν Παππά-Σπίρτζη για την κάλυψη της digea στην ορεινή περιοχή

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Επικρατείας Νίκο Παπά και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη κατέθεσαν οι τρεις βουλευτές Ξάνθης  για το μεγάλο πρόβλημα με την έλλειψη σήματος από τη digea στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης και, γενικότερα, στην οροσειρά της Ροδόπης.

Όπως αναφέρει ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ, Από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 με την παύση εκπομπής του αναλογικού σήματος, η ορεινή περιοχή της Ξάνθης εντάσσεται στις «λευκές περιοχές» του υφιστάμενου Χάρτη Συχνοτήτων, δηλαδή στις περιοχές με μηδενική ή ανεπαρκή ψηφιακή τηλεοπτική κάλυψη. Ο κάτοχος των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, εν προκειμένω η DIGEA, καλύπτει το 95% του πληθυσμού της χώρας εφαρμόζοντας τον χάρτη συχνοτήτων, με αποτέλεσμα να είναι εκτός πολλές περιοχές της οροσειράς της Ροδόπης.

Το πρόβλημα έχει επισημανθεί επανειλημμένα από τους Βουλευτές Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε προηγούμενες απαντήσεις τους οι αρμόδιοι Υπουργοί επεσήμαναν ότι θα αναλάβουν πρωτοβουλίες για την επίλυση του ζητήματος.” αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Επισυνάπτεται η σχετική ερώτηση:

Πολλές περιοχές της οροσειράς της Ροδόπης και συγκεκριμένα αρκετά χωριά της ορεινής περιοχής του νομού Ξάνθης δεν έχουν  πρόσβαση στο ελληνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο. Με τις υπ’ αριθμ. 6152/ 22.1.2013 και 4118/22.07.2015 Ερωτήσεις Κοινοβουλευτικού Ελέγχου έχουμε επισημάνει το πρόβλημα των περιοχών αυτών. Συγκεκριμένα, από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 με την παύση εκπομπής του αναλογικού σήματος, η ορεινή περιοχή της Ξάνθης εντάσσεται στις «λευκές περιοχές» του υφιστάμενου Χάρτη Συχνοτήτων, δηλαδή στις περιοχές με μηδενική ή ανεπαρκή ψηφιακή τηλεοπτική κάλυψη.Η αδυναμία πρόσβασης στη δημόσια και στην ιδιωτική ελληνική τηλεόραση αναγκάζει τους πολίτες της περιοχής να καταφύγουν σε άλλες λύσεις, όπως στην αγορά ιδιωτικών αποκωδικοποιητών και δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης.
Σχετικά με τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας , η άδεια λειτουργίας με βάση το ν. 2328/95 τους είχε χορηγηθεί «υπό τον πρόσθετο όρο της κάλυψης όλης της επικράτειας μέσα σε ένα (1) έτος και της κάλυψης όλων των νησιωτικών και μεθοριακών περιοχών μέσα σε εννέα (9) μήνες από τη χορήγηση της άδειας.» (παρ. 3.α.). Παράλληλα, η ΕΡΤ ως πάροχος δικτύου είναι υποχρεωμένη να καλύψει >98% του πληθυσμού,αλλά με βάση την απόφαση 716-003/25-6-2014 και συγκεκριμένα με το άρθρο 6 παρ. 1 επισημαίνεται ότι “…ο κάτοχος των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων οφείλει να καλύπτει τουλάχιστον το 95% του πληθυσμού της χώρας εφαρμόζοντας τον χάρτη συχνοτήτων”.  Ως αποτέλεσμα, η DIGEA –κοινοπραξία των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών για τις ψηφιακές τηλεοπτικές εκπομπές- δεν υποχρεώνεται να καλύψει με ψηφιακό σήμα το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού.
Στην υπ’ αριθμ. 2244/06.08.2015 απάντηση του κ. Υπουργού Επικρατείας τονίζεται ότι γίνονται από την πολιτεία ενέργειες για την επαύξηση των προβλεπόμενων σημείων εκπομπής του Χάρτη Συχνοτήτων, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στην ΕΡΤ να επεκτείνει το δίκτυο ψηφιακής κάλυψης και στην οροσειρά της Ροδόπης. Επίσης, στην υπ’ αριθμ. Β-1217/25.08.2015 απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών και Τουρισμού, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) έχει την ευθύνη για την εποπτεία, τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τον ν. 4070/2012, όπως και την ευθύνη επιτήρησης της υλοποίησης του δικτύου του παρόχου της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DIGEA), σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στη Σύμβαση (ΦΕΚ 1693/25-6-2014) και τη σχετική νομοθεσία. Μάλιστα,με σκοπό την επιτακτική ανάγκη επίλυσης της προβληματικής κάλυψης σε πολλές περιοχές της χώρας συγκροτήθηκε με απόφαση του κ. Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ομάδα Έργου για την τηλεοπτική κάλυψη και των περιοχών της οροσειράς της Ροδόπης, η οποία θα παρουσίαζε τα αποτελέσματά της στις 15 Σεπτεμβρίου 2015. Τέλος, από την απάντηση προκύπτει ότι εκκρεμούσε διαγωνισμός για τους ψηφιακούς πομπούς της ΕΡΤ στα υπάρχοντα Κέντρα Εκπομπής και σε επόμενη φάση θα εξεταζόταν η επίτευξη της καθολικής κάλυψης με ψηφιακό σήμα.
Επισημαίνεται ότι το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε η κατάσταση παραμένει ακριβώς ίδια. Οι κάτοικοι της ορεινής Ξάνθης εξακολουθούν να μην απολαμβάνουν του δικαιώματος στην δημόσια και ιδιωτική ελληνικής τηλεόραση και κατ’ επέκταση του δικαιώματος στην ενημέρωση και την πληροφόρηση, παρόλο που ανταποκρίνονται κανονικά στα τέλη της ΕΡΤ. Επιπλέον, τονίζεται ότι οι συγκεκριμένες περιοχές αποτελούνται από μειονοτικά χωριά σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές, με αποτέλεσμα να αποτελεί επιτακτική ανάγκη να καλυφθούν με ψηφιακό σήμα.

Επειδή, η ενημέρωση, η πληροφόρηση και η ψυχαγωγία των πολιτών, μέσω της δημόσιας και ιδιωτικής ελληνικής τηλεόρασης, είναι αναφαίρετο δικαίωμα τους.
Επειδή, οι πολίτες που δεν απολαμβάνουν ψηφιακού σήματος καταβάλλουν κανονικά τα τέλη υπέρ της ΕΡΤ, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
Επειδή,  οι περιοχές μη εκπομπής ψηφιακού σήματος στηνΞάνθη είναι ορεινές και δυσπρόσιτες, και λόγω αυτού θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην επίλυση του προβλήματος.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί :

1.    Σε ποιες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να αποκτήσουν οι αναφερόμενες περιοχές πρόσβαση στο τηλεοπτικό δίκτυο και στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, δημόσιους και ιδιωτικούς και με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσουν την εκπομπή ψηφιακού σήματος, για να μην αναγκάζονται οι κάτοικοι της περιοχής να καταφεύγουν σε άλλες λύσεις;
2.    Ο διαγωνισμός για τις νέες τηλεοπτικές άδειες λαμβάνει υπόψη του τον πρόσθετο όρο του ν. 2328/95  της κάλυψης  όλων των νησιωτικών και μεθοριακών περιοχών μέσα σε εννέα (9) μήνες από τη χορήγηση της άδειας;
3.    Σε ποια πορίσματα κατέληξε η Ομάδα Έργου που συγκροτήθηκε το 2015 για την επίλυση του προβλήματος της ανεπαρκούς κάλυψης περιοχών με ψηφιακό σήμα;
4.    Ποια είναι η εξέλιξη του διαγωνισμού για τους ψηφιακούς πομπούς της ΕΡΤ στα υπάρχοντα Κέντρα Εκπομπής, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την καθολική κάλυψη της περιοχής με ψηφιακό σήμα;
5.    Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν και με τι χρονικό ορίζοντα, ώστε το σήμα της ΕΡΤ να φτάσει ως τις ακριτικές περιοχές της χώρας και με βάση τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο 4324/2015 αρ. 2 περ. 11 να γίνει η ΕΡΤ Α.Ε. πάροχος περιεχομένου και δικτύου για τη μετάδοση των προγραμμάτων της και στις συγκεκριμένες περιοχές;
6.    Εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις, όπως η αφαίρεση του τέλους για την ΕΡΤ, για όσους δεν απολαμβάνουν τις παροχές τους;

Related posts

(video) – Για 3η χρονιά η ΟΕΒΕ τίμησε τις Γυναίκες της Ξάνθης – Οι πρωταγωνίστριες της βραδιάς παρέλαβαν συγκινημένες τα βραβεία τους!

xanthipost

Γυμνάσιο Σμίνθης : Για 2η χρόνια στην εμπορική μαθητική έκθεση Θεσσαλονίκης – Κατάφεραν  να κατακτήσουν μία θέση μέσα στην πρώτη δεκάδα!

xanthipost

Ο καιρός «χάλασε»  τα σχέδια για την πρώτη εκδήλωση των ΘΛΕ 2024 – Ακύρωση της “Ημέρας Λαογραφίας”  λόγω καιρικών συνθηκών

xanthipost

Leave a Comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ