xanthipost.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης την Τετάρτη 12 Αυγούστου και ώρα 19:00 μέσω τηλεδιάσκεψης

Με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη  θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη  12 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης μέσω τηλεδιάσκεψης.

  Μερικά από τα θέματα που θα απασχολήσουν την συνεδρίαση  είναι η  λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου με την διαδικασία της απευθείας αγοράς με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Ξάνθης, Μανώλη  Φανουράκη καθώς και η   έγκριση ή μη, δωρεάν παραχώρησης ακινήτου στο σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών « Η Αγάπη»   με εισηγητή και πάλι τον  Αντιδήμαρχο Ξάνθης Μ. Φανουράκη.

Ακολουθεί η  πρόσκληση  της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου :

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο της Ξάνθης  την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020, ημέρα μέσω τηλεδιάσκεψης και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθμ.40/-31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης

1ο ΘΕΜΑ :  Επιλογή διαδικασίας και ορισμός κριτηρίων ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: « Μελέτη πεζογέφυρας & διαμόρφωσης κόμβου σύνδεσης Παλιάς και Νέας Χρύσας» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

2ο ΘΕΜΑ : Επιλογή διαδικασίας και ορισμός κριτηρίων ανάθεσης για σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης για το έργο «Μελέτες νομιμοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξάνθης» με αντικείμενο μελέτης: « Μελέτες Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας για τα αθλητικά Κέντρα ‘Αλ. Μπαλτατζής’ & ‘ ΔΑΚ’»  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

3ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκρισης εισό­δου-εξόδου για αντι­προ­σωπευ­τι­κό όχημα ‘ελαφρύ φορτηγό’ στις εγκα­τα­στάσεις ‘Σφαγεία’ και ‘Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ)’ σε δημοτική οδό αγροκτήματος Νέας Μορσίνης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)

4ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» εργολαβία : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)

5ο ΘΕΜΑ : 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

6ο ΘΕΜΑ : 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

7ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)

8ο ΘΕΜΑ :  Εισήγηση στο Δ.Σ. για «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ξάνθης για τον χαρακτηρισμό χώρου ιερού ναού και καθορισμός όρων δόμησης αυτού, μεταξύ των οδών Λεοναρδοπούλου, Αλικαρνασσού, Απόλλωνος και Θεοδώρου Δούκα στην πόλη της Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης Πρόεδρος ΕΠΖ)

9ο ΘΕΜΑ :  Εισήγηση στο Δ.Σ. για «Αλλαγή χρήσης της θέσης φορτοεκφόρτωσης που δημιουργήθηκε με την υπ’ αριθ. 238/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να χρησιμοποιείται και σαν θέση στάθμευσης μοτοποδηλάτων εκτός ωραρίων φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 237 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης Πρόεδρος ΕΠΖ)

10ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

11ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση η μη, δωρεάν παραχώρησης ακινήτου στο σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών ‘ Η Αγάπη’  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

12ο ΘΕΜΑ : Κάλυψη δαπάνης ταφής θανόντα, λόγω οικονομικής αδυναμίας (Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)

13ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου με την διαδικασία της απευθείας αγοράς (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

14ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση των αρ. 321/11-11-2015 και αρ. 102/30-04-2018 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης ως προς το σκέλος Γ Ορισμός Υπεύθυνου Υλοποίησης του έργου και του αναπληρωτή του. (η συντάκτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

Related posts

 (video) – «Όταν το θέατρο συναντά τα μαθηματικά» : Μία υπέροχη θεατρική παράσταση από το 3ο ΓΕΛ Ξάνθης στο Δημοτικό Αμφιθέατρο

xanthipost

Ξάνθη: Έξι ανήλικοι έκλεψαν δίκυκλη μοτοσικλέτα – Τους συνέλαβαν το πρωί του Σαββάτου

xanthipost

Αρχαίο Λατομείο Αβδήρων : Μία διαφορετική βιωματική εμπειρία για τους μαθητές και τις μαθήτριες του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης

xanthipost

Leave a Comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ