xanthipost.gr
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμμετέχοντες πωλητές υπαίθριας λαϊκής αγοράς – Έκτακτα μέτρα προστασίας για την λειτουργία του παζαριού λόγω κορωνοϊού

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 Κ.Υ.Α. με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (ΦΕΚ 4899 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71608/10-11-2020 (ΦΕΚ 4946 τ.Β΄), Δ1α/Γ.Π.οικ.72687/12-11-2020 (ΦΕΚ 4999 τ.Β΄), Δ1α/Γ.Π.οικ.72989/14-11-2020 (ΦΕΚ 5043 τ.Β΄) και Δ1α/Γ.Π.οικ.73325/17-11-2020 (ΦΕΚ 5060 τ.Β΄) κοινές υπουργικές αποφάσεις, θεσπίζονται συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν την λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και την με αριθμ. 1100/32565/26-11-2020 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης, η υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης θα λειτουργήσει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020 με τους εξής όρους:

  • Πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των πωλητών με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων.
  • Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
  • Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., επιβάλλεται η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως επιδημιολογικού επιπέδου, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Ενημερώνουμε τους πωλητές λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, ότι ανάλογα με τις ισχύουσες διατάξεις, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης (www.cityofxanthi.gr), σχετική ανακοίνωση με τα μέτρα που θα ισχύουν και τα ονόματα των πωλητών που θα δραστηριοποιούνται.

Συμμετέχοντες πωλητές υπαίθριας λαϊκής αγοράς  

Σύμφωνα με την 1100/32565/26-11-2020 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης και τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 Κ.Υ.Α. με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (ΦΕΚ 4899 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71608/10-11-2020 (ΦΕΚ 4946 τ.Β΄), Δ1α/Γ.Π.οικ.72687/12-11-2020 (ΦΕΚ 4999 τ.Β΄), Δ1α/Γ.Π.οικ.72989/14-11-2020 (ΦΕΚ 5043 τ.Β΄) και Δ1α/Γ.Π.οικ.73325/17-11-2020 (ΦΕΚ 5060 τ.Β΄) κοινές υπουργικές αποφάσεις, η λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης θα πραγματοποιηθεί με το 50% των θέσεων των πωλητών με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων.

Οι πωλητές που θα συμμετέχουν το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020, στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, είναι οι αναφερόμενοι στον παρακάτω πίνακα:

Πωλητές που θα συμμετάσχουν στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020
109 θέσεις παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης
Α/ΑΕπώνυμο:Όνομα:Πατρώνυμο
1DIMITROVADIMITRIVAKUZMANOVA
2ΑΛΗΣΕΡΙΦΑΛΗ
3ΑΝΤΩΝΑΡΑΜΟΣΧΟΥΛΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣΙΩΣΗΦΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
5ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
6ΒΙΔΟΥΡΑΑΓΟΡΙΤΣΑΔΗΜΟΣ
7ΓΑΡΟΥΦΑΜΑΡΙΑΧΡΗΣΤΟΣ
8ΓΚΙΡΕΤΛΗΜΟΥΜΙΝΡΑΜΑΔΑΝ
9ΓΚΙΡΙΤΛΗΦΑΤΜΕΤΖΕΜΑΛ
10ΓΚΟΛΙΟΣΠΑΡΑΣΧΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
11ΔΟΥΜΠΕΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
12ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
13ΖΑΡΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14ΖΕΡΒΑΠΑΓΩΝΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
15ΖΟΥΜΠΡΕΣΕΒΤΖΑΝΝΙΑΖΗ
16ΖΟΥΡΑΚΗΣΣΤΑΥΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17ΙΑΤΡΟΥΣΑΒΒΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
18ΙΜΑΜ ΕΦΕΝΔΗΙΡΦΑΝΧΙΛΜΗ
19ΚΑΔΡΗΜΟΥΤΖΑΧΙΤΡΑΜΑΝΤΑΝ
20ΚΑΛΕΝΤΖΗΖΕΚΙΕΣΟΥΚΡΗ
21ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΙΔΟΥΜΑΡΙΑΣΩΤΗΡΙΟΣ
22ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ
23ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΙΦΙΓΕΝΕΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
24ΚΑΛΤΣΑΒΑΣΙΛΙΚΗΙΩΑΝΝΗΣ
25ΚΑΡΑ ΕΜΙΝΝΟΥΡΙΕΙΣΕΙΝ
26ΚΑΡΑ ΧΑΛΗΛΜΙΖΑΦΕΡΜΕΧΜΕΤ
27ΚΑΡΑ ΧΟΥΣΕΙΝΣΟΥΚΡΙΕΣΑΛΗ
28ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥΣΟΦΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
29ΚΑΡΑΤΑΣΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΑΙΜΙΛΙΟΣ
30ΚΑΣΚΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
31ΚΕΛΑΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
32ΚΕΤΥΠΗΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
33ΚΟΜΜΑΤΙΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΤΕΡΓΙΟΣ
34ΚΟΡΜΟΧΟΥΣΕΪΝΣΑΛΗ
35ΚΟΥΤΡΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
36ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΙΩΣΗΦΧΡΗΣΤΟΣ
37ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΤΑΥΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
38ΛΑΜΠΡΙΔΟΥΔΑΦΝΗΠΑΣΧΑΛΗΣ
39ΛΑΠΑΝΤΩΝΗΛΑΜΠΡΙΝΗΚΩΝ/ΝΟΣ
40ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΚΩΝ/ΝΟΣ
41ΛΕΝΟΥΔΙΑΑΝΝΑΜΑΤΘΑΙΟΣ
42ΛΥΤΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
43ΛΥΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
44ΛΥΤΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
45ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
46ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
47ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥΧΟΥΣΝΗΜΕΜΕΤ
48ΜΗΤΡΙΖΩΝΗΣΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
49ΜΗΤΤΑΑΘΑΝΑΣΙΑΑΝΤΩΝΙΟΥ
50ΜΗΤΤΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
51ΜΟΛΛΑΕΚΡΕΜΡΕΤΖΕΠ
52ΜΟΥΖΕΙΕΝΚΑΡΑΕΣΡΕΦ
53ΜΟΥΣΑΝΕΒΗΝΜΕΧΜΕΤ
54ΜΠΑΜΠΑΛΗΜΑΡΙΑΑΛΕΞΙΟΣ
55ΜΠΑΝΤΑΚ ΜΕΜΕΤΑΪΣΣΕΧΑΣΑΝ
56ΜΠΑΡΚΑΝΑΣΪΕΑΧΜΕΤ
57ΜΠΕΣΗΜ ΟΓΛΟΥΕΡΝΟΥΡΜΠΕΣΗΜ
58ΜΠΟΥΡΓΟΥΤΖΟΓΛΟΥΙΟΥΛΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
59ΟΣΜΑΝΑΪΝΤΕΝΧΟΥΣΕΪΝ
60ΠΑΝΑΦΩΤΕΙΝΗΣΤΕΡΓΙΟΣ
61ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΑΒΒΑΣ
62ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
63ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΔΡΟΜΟΣΗΛΙΑΣ
64ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΔΡΟΜΟΣΣΤΕΡΓΙΟΣ
65ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
66ΠΑΤΡΑΛΗΓΕΝΟΒΕΦΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
67ΠΕΤΡΟΥΣΗΣΣΤΕΡΓΙΟΣΠΕΤΡΟΣ
68ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
69ΡΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥΧΟΥΣΕΪΝΜΟΥΜΙΝ
70ΡΕΣΤΑΕΛΕΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
71ΡΕΦΗΚ ΟΓΛΟΥΑΛΕΦΣΑΜΠΡΗ
72ΣΑΝΤΣΙΟΝΕΒΗΜΧΑΙΡΗ
73ΣΑΡΑΦΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
74ΣΕΡΕΦΙΑΜΑΡΙΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
75ΣΙΟΥΤΑΕΛΕΝΗΜΙΧΑΗΛ
76ΣΙΣΣΑΜΠΕΡΗΣΘΕΟΦΑΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
77ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
78ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣΣΤΕΡΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
79ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
80ΤΕΡΖΟΓΛΟΥΟΣΜΑΝΓΚΑΛΗΠ
81ΤΖΕΛΕΠΣΕΜΠΕΡΚΑΣΗΜ
82ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣΙΩΑΚΕΙΜΓΕΩΡΓΙΟΣ
83ΤΟΦΕΑΣΤΥΛΙΑΝΗΙΩΑΝΝΗΣ
84ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
85ΤΣΑΚΑΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
86ΤΣΑΚΑΛΟΣΑΝΔΡΕΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
87ΤΣΑΚΑΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
88ΤΣΑΜΠΑΖΗΣΧΡΗΣΤΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
89ΦΑΪΚΟΓΛΟΥΝΕΙΜΕΜΟΑΜΕΤ ΕΜΗΝ
90ΦΟΥΦΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣ
91ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
92ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΚΥΡΙΑΖΗΣ
93ΧΑΒΟΥΖ ΧΑΣΑΝ ΜΑΜΟΥΤΝΑΣΙΔΕΑΣΗΜ
94ΧΑΜΗΤΡΑΧΜΙΕΧΑΣΑΝ
95ΧΑΣΑΝΧΟΥΣΕΪΝΚΑΔΗΡ
96ΧΑΤΖΗ ΑΧΜΕΤΦΑΤΜΑΜΟΥΣΤΑΦΑ
97ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥΜΕΝΕΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
98ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
99ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΚΑΔΗΡΝΟΥΡΗΤΖΕΜΑΛ
100ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΚΑΔΗΡΦΙΚΡΙΕΣΙΤΚΗ
101ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
102ΧΑΦΟΥΖΣΕΝΓΚΙΟΥΛΕΚΡΕΜ
103ΧΟΤΖΑΡΓΙΟΥΛΤΖΑΝΣΑΛΗ
104ΧΟΤΖΑΡ ΙΣΜΑΗΛΦΑΤΜΕΣΙΤΚΗ
105ΧΟΤΖΑΡ ΙΣΜΑΗΛΧΑΛΙΜΕΧΟΥΣΕΪΝ
106ΧΟΤΖΙΑΡΦΕΡΝΤΙΝΙΣΜΑΗΛ
107ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥΦΑΤΜΕΧΑΛΗΛ
108ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΣΩΤΗΡΙΟΣ
109ΧΡΟΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
 
22 θέσεις επαγγελματιών πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης
1ΑΚΟΦΙΑΝΡΙΤΑΣΑΡΚΙΣ
2ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΛΟΓΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4ΔΑΓΚΑΣΣΤΕΡΓΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥΕΥΓΕΝΙΑΛΕΩΝΙΔΑΣ
7ΚΥΜΠΑΡΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
8ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗΑΓΚΑΜΠΟΕΚ
9ΜΙΣΚΑΚΗΣΧΡΗΣΤΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ
10ΜΠΑΝΤΖΑΙΡΦΑΝΜΕΜΕΤ
11ΜΠΑΡΤΖΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
12ΜΠΑΡΤΖΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
13ΜΠΟΖΡΙΤΒΑΝΣΕΡΗΦ
14ΠΕΤΡΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
15ΠΕΤΡΑΚΗΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16ΤΟΥΝΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΥ
17ΤΟΥΝΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18ΤΣΙΡΟΖΙΔΟΥΖΩΗΒΑΛΕΡΗ
19ΤΣΟΥΛΦΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
20ΧΑΪΤΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣΠΑΣΧΑΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
22ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΓΛΟΥΕΡΤΑΛΦΕΙΜ

Τονίζουμε ότι, στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020, θα δραστηριοποιηθούν μόνο οι επαγγελματίες πωλητές, για τους οποίους δεν έχει ανασταλεί η δραστηριοποίηση και μόνο για τα είδη που επιτρέπεται η πώλησή τους, σύμφωνα με την αριθμ . Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4899 τ.Β΄) όπως ισχύει.

Η τοποθέτηση των πωλητών στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020, θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εν λόγω Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης.

Related posts

(video) – Για 3η χρονιά η ΟΕΒΕ τίμησε τις Γυναίκες της Ξάνθης – Οι πρωταγωνίστριες της βραδιάς παρέλαβαν συγκινημένες τα βραβεία τους!

xanthipost

Γυμνάσιο Σμίνθης : Για 2η χρόνια στην εμπορική μαθητική έκθεση Θεσσαλονίκης – Κατάφεραν  να κατακτήσουν μία θέση μέσα στην πρώτη δεκάδα!

xanthipost

(video) – Ξάνθη : Μπουκάρουν και κλέβουν ό, τι βρουν μπροστά τους σχεδόν κάθε εβδομάδα – Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο !

xanthipost

Leave a Comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ