xanthipost.gr
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η λειτουργία του παζαριού της Ξάνθης λόγω έκτακτων μέτρων και οι συμμετέχοντες πωλητές του Σαββάτου 19/12/2020

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/15-12-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5509 τ.Β’) με θέμα «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (ΦΕΚ 5486 τ.Β΄)», θεσπίζονται συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν την λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και την με αριθμ. 1201/34258/16-12-2020 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης, η υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης θα λειτουργήσει το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020 με τους εξής όρους:

  • Πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων.
  • Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
  • Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., και υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Ενημερώνουμε τους πωλητές λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, ότι ανάλογα με τις ισχύουσες διατάξεις, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης (www.cityofxanthi.gr), σχετική ανακοίνωση με τα μέτρα που θα ισχύουν και τα ονόματα των πωλητών που θα δραστηριοποιούνται.

Συμμετέχοντες πωλητές υπαίθριας λαϊκής αγοράς 19/12/2020

Σύμφωνα με την 1201/34258/16-12-2020 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης και τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/15-12-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5509 τ.Β’) με θέμα «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (ΦΕΚ 5486 τ.Β΄)», η λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης θα πραγματοποιηθεί με το 50% των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων.

Οι πωλητές που θα συμμετέχουν το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020, στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, είναι οι αναφερόμενοι στον παρακάτω πίνακα:

Πωλητές που θα συμμετάσχουν στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020
106 θέσεις παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης
Α/ΑΕπώνυμο:Όνομα:Πατρώνυμο
1DIMITROVADIMITRIVAKUZMANOVA
2ΑΛΗΣΕΡΙΦΑΛΗ
3ΑΝΤΩΝΑΡΑΜΟΣΧΟΥΛΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣΙΩΣΗΦΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
5ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
6ΒΙΔΟΥΡΑΑΓΟΡΙΤΣΑΔΗΜΟΣ
7ΓΚΙΡΕΤΛΗΜΟΥΜΙΝΡΑΜΑΔΑΝ
8ΓΚΙΡΙΤΛΗΦΑΤΜΕΤΖΕΜΑΛ
9ΓΚΟΛΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
10ΔΟΥΜΠΕΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
11ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
12ΖΑΡΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13ΖΕΡΒΑΠΑΓΩΝΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
14ΖΟΥΜΠΡΕΣΕΒΤΖΑΝΝΙΑΖΗ
15ΖΟΥΡΑΚΗΣΣΤΑΥΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16ΙΑΤΡΟΥΣΑΒΒΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
17ΙΜΑΜ ΕΦΕΝΔΗΙΡΦΑΝΧΙΛΜΗ
18ΚΑΔΡΗΜΟΥΤΖΑΧΙΤΡΑΜΑΝΤΑΝ
19ΚΑΛΕΝΤΖΗΖΕΚΙΕΣΟΥΚΡΗ
20ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΙΔΟΥΜΑΡΙΑΣΩΤΗΡΙΟΣ
21ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ
22ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΙΦΙΓΕΝΕΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
23ΚΑΛΤΣΑΒΑΣΙΛΙΚΗΙΩΑΝΝΗΣ
24ΚΑΡΑ ΧΑΛΗΛΜΙΖΑΦΕΡΜΕΧΜΕΤ
25ΚΑΡΑ ΧΟΥΣΕΙΝΣΟΥΚΡΙΕΣΑΛΗ
26ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥΣΟΦΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
27ΚΑΡΑΤΑΣΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΑΙΜΙΛΙΟΣ
28ΚΑΣΚΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29ΚΕΛΑΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
30ΚΕΤΥΠΗΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
31ΚΟΜΜΑΤΙΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΤΕΡΓΙΟΣ
32ΚΟΡΜΟΧΟΥΣΕΪΝΣΑΛΗ
33ΚΟΥΤΡΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
34ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΙΩΣΗΦΧΡΗΣΤΟΣ
35ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΤΑΥΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
36ΚΩΣΤΟΓΛΟΥΜΑΡΙΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
37ΛΑΜΠΡΙΔΟΥΔΑΦΝΗΠΑΣΧΑΛΗΣ
38ΛΑΠΑΝΤΩΝΗΛΑΜΠΡΙΝΗΚΩΝ/ΝΟΣ
39ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΚΩΝ/ΝΟΣ
40ΛΕΝΟΥΔΙΑΑΝΝΑΜΑΤΘΑΙΟΣ
41ΛΥΤΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
42ΛΥΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
43ΛΥΤΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
44ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
45ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
46ΜΗΤΡΙΖΩΝΗΣΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
47ΜΗΤΤΑΑΘΑΝΑΣΙΑΑΝΤΩΝΙΟΥ
48ΜΗΤΤΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
49ΜΟΛΛΑΕΚΡΕΜΡΕΤΖΕΠ
50ΜΟΥΖΕΙΕΝΚΑΡΑΕΣΡΕΦ
51ΜΟΥΣΑΝΕΒΗΝΜΕΧΜΕΤ
52ΜΠΑΜΠΑΛΗΜΑΡΙΑΑΛΕΞΙΟΣ
53ΜΠΑΝΤΑΚ ΜΕΜΕΤΑΪΣΣΕΧΑΣΑΝ
54ΜΠΑΡΚΑΝΑΣΪΕΑΧΜΕΤ
55ΜΠΕΣΗΜ ΟΓΛΟΥΕΡΝΟΥΡΜΠΕΣΗΜ
56ΜΠΟΥΡΓΟΥΤΖΟΓΛΟΥΙΟΥΛΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
57ΟΣΜΑΝΑΪΝΤΕΝΧΟΥΣΕΪΝ
58ΠΑΪΣΙΑΔΟΥΕΙΡΗΝΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
59ΠΑΝΑΦΩΤΕΙΝΗΣΤΕΡΓΙΟΣ
60ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΑΒΒΑΣ
61ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
62ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΔΡΟΜΟΣΗΛΙΑΣ
63ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΔΡΟΜΟΣΣΤΕΡΓΙΟΣ
64ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
65ΠΑΤΡΑΛΗΓΕΝΟΒΕΦΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
66ΠΕΤΡΟΥΣΗΣΣΤΕΡΓΙΟΣΠΕΤΡΟΣ
67ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
68ΡΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥΧΟΥΣΕΪΝΜΟΥΜΙΝ
69ΡΕΣΤΑΕΛΕΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
70ΡΕΦΗΚ ΟΓΛΟΥΑΛΕΦΣΑΜΠΡΗ
71ΣΑΝΤΣΙΟΝΕΒΗΜΧΑΙΡΗ
72ΣΑΡΑΦΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
73ΣΕΡΕΦΙΑΜΑΡΙΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
74ΣΙΟΥΤΑΕΛΕΝΗΜΙΧΑΗΛ
75ΣΙΣΣΑΜΠΕΡΗΣΘΕΟΦΑΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
76ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
77ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣΣΤΕΡΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
78ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
79ΤΕΡΖΟΓΛΟΥΟΣΜΑΝΓΚΑΛΗΠ
80ΤΖΕΛΕΠΣΕΜΠΕΡΚΑΣΗΜ
81ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣΙΩΑΚΕΙΜΓΕΩΡΓΙΟΣ
82ΤΟΦΕΑΣΤΥΛΙΑΝΗΙΩΑΝΝΗΣ
83ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
84ΤΣΑΚΑΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
85ΤΣΑΚΑΛΟΣΑΝΔΡΕΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
86ΤΣΑΚΑΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
87ΤΣΑΜΠΑΖΗΣΧΡΗΣΤΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
88ΦΑΪΚΟΓΛΟΥΝΕΙΜΕΜΟΑΜΕΤ ΕΜΗΝ
89ΦΟΥΦΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣ
90ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
91ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΚΥΡΙΑΖΗΣ
92ΧΑΒΟΥΖ ΧΑΣΑΝ ΜΑΜΟΥΤΝΑΣΙΔΕΑΣΗΜ
93ΧΑΜΗΤΡΑΧΜΙΕΧΑΣΑΝ
94ΧΑΣΑΝΧΟΥΣΕΪΝΚΑΔΗΡ
95ΧΑΤΖΗ ΑΧΜΕΤΦΑΤΜΑΜΟΥΣΤΑΦΑ
96ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥΜΕΝΕΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
97ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΚΑΔΗΡΝΟΥΡΗΤΖΕΜΑΛ
98ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΚΑΔΗΡΦΙΚΡΙΕΣΙΤΚΗ
99ΧΑΦΟΥΖΣΕΝΓΚΙΟΥΛΕΚΡΕΜ
100ΧΟΤΖΑΡΓΙΟΥΛΤΖΑΝΣΑΛΗ
101ΧΟΤΖΑΡ ΙΣΜΑΗΛΦΑΤΜΕΣΙΤΚΗ
102ΧΟΤΖΑΡ ΙΣΜΑΗΛΧΑΛΙΜΕΧΟΥΣΕΪΝ
103ΧΟΤΖΙΑΡΦΕΡΝΤΙΝΙΣΜΑΗΛ
104ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥΦΑΤΜΕΧΑΛΗΛ
105ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΣΩΤΗΡΙΟΣ
106ΧΡΟΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
 
24 θέσεις επαγγελματιών πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης
1ΑΚΟΦΙΑΝΡΙΤΑΣΑΡΚΙΣ
2ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΛΟΓΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4ΓΚΕΝΟΣΛΑΜΠΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5ΔΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥΕΥΓΕΝΙΑΛΕΩΝΙΔΑΣ
8ΚΥΜΠΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
9ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗΑΓΚΑΜΠΟΕΚ
10ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ
11ΜΠΑΝΤΖΑΙΡΦΑΝΜΕΜΕΤ
12ΜΠΑΡΤΖΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
13ΜΠΑΡΤΖΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
14ΜΠΟΖΡΙΤΒΑΝΣΕΡΗΦ
15ΠΕΤΡΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
16ΠΕΤΡΑΚΗΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17ΤΟΠΡΟΥΑΓΑΠΗΛΟΥΚΑΣ
18ΤΟΥΝΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΥ
19ΤΟΥΝΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20ΤΣΙΡΟΖΙΔΟΥΖΩΗΒΑΛΕΡΗ
21ΤΣΟΥΛΦΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
22ΧΑΪΤΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
23ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
24ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΓΛΟΥΕΡΤΑΛΦΕΙΜ

Τονίζουμε ότι, στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020, θα δραστηριοποιηθούν μόνο οι επαγγελματίες πωλητές, για τους οποίους δεν έχει ανασταλεί η δραστηριοποίηση και μόνο για τα είδη που επιτρέπεται η πώλησή τους, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/15-12-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5509 τ.Β’).

Η τοποθέτηση των πωλητών στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης για το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020, θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εν λόγω Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ

Related posts

Ημέρα μνήμης για τα θύματα των Τεμπών – Πένθιμα 57 φορές θα ηχήσουν οι καμπάνες στην Ξάνθη

xanthipost

(Σκληρές εικόνες) – Φρίκη στην Καβάλα: Ακρωτηρίασαν, έδεσαν και έκαψαν σκυλάκι

xanthipost

(video) – Από τον Πολύσιτο Ξάνθης ζωντανά στην Κοινωνία Ώρα MEGA – Το θέμα με την αφύλακτη διάβαση ανέδειξε το xanthipost.gr !

xanthipost

Leave a Comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ