XanthiPost
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ηχηρό όχι από ΣτΕ για μεταφορά του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι – Τι θα γίνει με το Καζίνο Θράκης; (video)

Έχει γίνει προσφυγή  στο συμβούλιο της επικρατείας για το καζίνο Ξάνθης (Θράκης) και τον Απρίλιο του 2021 αναμένεται να εκδικαστεί η  υπόθεση

Ακυρώθηκε από την Ολομέλεια του ΣτΕ η μεταφορά του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ΄ αριθμ. 44/2021 απόφασή της, ακύρωσε την απόφαση που είχε ληφθεί με βάση νόμο το 4499/2017 για τη μεταφορά του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι Αττικής.
Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, με πρόεδρο την Μαίρη Σαρπ και εισηγήτρια την Όλγα Παπαδοπούλου, ακύρωσε την κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των όρων της επένδυσης, που προβλέπεται στον ν. 4499/2017, για τη μεταφορά του καζίνο Πάρνηθας σε άλλη θέση εντός Αττικής (Μαρούσι).

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν κατά πλειοψηφία, ότι ο νόμος που όριζε τα της μεταφοράς του καζίνο υπήρξε φωτογραφικός, δηλαδή ατομική ρύθμιση κάτι που δεν επιτρέπεται από βασικές νομοθετικές διατάξεις.

Προς το παρόν, η εν λόγω επένδυση μπλοκάρει, καθώς η απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ είναι αμετάκλητη. Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει ο Δήμος Χαλανδρίου και το καζίνο Λουτρακίου, καθώς και κάτοικοι της περιοχής.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των άλλων, η Ολομέλεια του ΣτΕ, έκρινε:
Το Σύνταγμα δεν αποκλείει, κατ’ αρχήν, την εισαγωγή με τυπικό νόμο ρυθμίσεων ατομικού χαρακτήρα, κατ’ απόκλιση από τη συνήθη διαδικασία που καθορίζεται στην οικεία νομοθεσία. Τούτο, όμως, ενόψει της συνταγματικής αρχής της διάκρισης των λειτουργιών, είναι επιτρεπτό κατ’ εξαίρεση, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, που δικαιολογούν τη θέσπιση ατομικών ρυθμίσεων με τυπικό νόμο- η συνδρομή δε των ειδικών αυτών συνθηκών πρέπει να προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του τυπικού νόμου και τα συνοδευτικά αυτής στοιχεία ή από τις συζητήσεις κατά την ψήφιση του νόμου στη Βουλή ή, τέλος, από τις συντρέχουσες πραγματικές περιστάσεις, υπό τις οποίες καθίσταται πρόδηλη η ανάγκη επιλογής από τον νομοθέτη της ως άνω εξαιρετικής διαδικασίας. 

Περαιτέρω, η θέσπιση με τυπικό νόμο ρυθμίσεων ατομικού χαρακτήρα τελεί υπό την προϋπόθεση ότι με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις δεν παραβιάζονται συνταγματικές διατάξεις και αρχές, καθώς και οι κανόνες του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλοι κανόνες υπερνομοθετικής ισχύος. Τέτοιοι κανόνες είναι, μεταξύ άλλων, οι απορρέοντες από την συνταγματική αρχή της ισότητας [άρθρο 4 Συντάγματος] και από το δικαίωμα συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας, με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στο πλαίσιο ανταγωνιστικής αγοράς [άρθρο 5 Συντάγματος], καθώς και η συναφής αρχή της διαφάνειας κατά τη θέσπιση ρυθμίσεων που ευνοούν ορισμένα πρόσωπα ή κατηγορίες προσώπων ή περιορίζουν τον ανταγωνισμό, ώστε να δύναται να διαγνωσθεί εάν οι ρυθμίσεις αυτές κινούνται εντός των συνταγματικών ορίων. 

Με τις διατάξεις των άρθρων 6-10 του ν. 4499/2017 ο νομοθέτης επιτρέπει τη μεταφορά του λειτουργούντος, δυνάμει των διατάξεων του ν. 3139/2013, καζίνο της επιχείρησης ΕΚΠΑ ΑΕ, από την Πάρνηθα σε άλλη θέση εντός της Περιφέρειας Αττικής, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, προσδιορίζει δε τα γενικά χαρακτηριστικά της θέσης στην οποία επιτρέπεται η μεταφορά. Από τα γενικά χαρακτηριστικά της θέσης στην οποία επιτρέπεται η μεταφορά προκύπτει ότι η νέα θέση διαφέρει ουσιωδώς από τη θέση στην οποία λειτουργεί το καζίνο της ΕΚΠΑ ΑΕ, δυνάμει του ν. 3139/2013 και της κυρωθείσης με τον νόμο αυτό σύμβασης.

 Εισάγεται δε, με την ρύθμιση του ν. 4499/2017, απόκλιση από την πάγια διαδικασία χορήγησης των αδειών λειτουργίας καζίνο, η οποία προβλέπει, διαχρονικώς, τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας καζίνο. Πρόκειται, συνεπώς, για ευνοϊκή, υπέρ της ΕΚΠΑ ΑΕ, ρύθμιση τυπικού νόμου, η οποία έχει ατομικό χαρακτήρα, καθ’ ο μέρος με αυτήν αίρεται η δεσμεύουσα την ΕΚΠΑ ΑΕ απαγόρευση μεταφοράς του καζίνο από το ξενοδοχείο Mont-Parnes και παρέχεται στην εταιρεία το δικαίωμα μεταφοράς σε άλλη θέση, με τελείως διαφορετικά -ποιοτικώς- χαρακτηριστικά. Εξ άλλου, δεν προκύπτει ότι συντρέχουν ειδικές περιστάσεις ή επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που θα δικαιολογούσαν τη θέσπιση με τον ν. 4499/2017 της ως άνω ατομικού χαρακτήρα ρύθμισης. 

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, οι διατάξεις των άρθρων 6 επ. του ν. 4499/2017, θεσπίζουσες ρύθμιση ατομικού χαρακτήρα κατ’ απόκλιση από την συνταγματική αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, χωρίς να προκύπτει ότι συντρέχουν ειδικές περιστάσεις ή επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που θα δικαιολογούσαν την απόκλιση αυτή, αντίκεινται στο Σύνταγμα. 

Η μειοψηφία 4 συμβούλων Επικρατείας εξέφρασε τη γνώμη ότι με τις διατάξεις του ν. 4499/2017 προβλέπεται μεταφορά ήδη αδειοδοτημένης και λειτουργούσας επιχείρησης καζίνο και όχι ίδρυση νέας, με συνέπεια να μη μπορεί να θεωρηθεί ότι εισάγεται απόκλιση από την πάγια διαδικασία χορήγησης των αδειών λειτουργίας καζίνο. Περαιτέρω, σε κάθε περίπτωση, συντρέχουν εν προκειμένω ειδικές περιστάσεις ή επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογούν  τη μεταφορά.

Ο πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης και Πρόεδρος των εργαζομένων στο Καζίνο Θράκης Γρηγόρης Στογιαννίδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεις αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση και  στην προσφυγή του σωματείου των εργαζομένων για την μεταφορά του Καζίνο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Γρηγόρη Στογιαννίδη

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική την μεταφορά του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι .

Το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση μεταφοράς , καθώς έκρινε ότι ο νόμος που όριζε τα της μεταφοράς υπήρξε φωτογραφικός, δηλαδή ατομική ρύθμιση κάτι που δεν επιτρέπεται από βασικές διατάξεις.

Να θυμίσω ότι το 2014 με υπουργική απόφαση της υπουργού , της ΝΔ κας Κεφαλογιάννη , το καζίνο Ξάνθης μεταφέρθηκε στην Αλεξανδρούπολη .

Ως σωματείο εργαζομένων στο καζίνο Ξάνθης προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας όπου μεταξύ άλλων ισχυριστήκαμε και τους παραπάνω λόγους .

Κατ’ αρχάς το ΣτΕ έστειλε την υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών .

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών , χωρίς να εξετάσει την ουσία , αποφάσισε ότι μια υπουργική απόφαση μπορεί να αλλάξει με άλλη υπουργική απόφαση….

Προσβάλλαμε την απόφαση εκ νέου στο ΣτΕ , περιμένουμε να εκδικαστεί .

Να θυμίσω ότι στην περίπτωση του καζίνο Ξάνθης ο μέτοχος του καζίνο ένας και μοναδικός , ιδιώτης .

Στο καζίνο της Πάρνηθας το ελληνικό κράτος είναι κάτοχος του 49% των μετοχών .

Αν λοιπόν , σύμφωνα με το σκεπτικό του ΣτΕ η διάταξη για την μεταφορά του καζίνο της Πάρνηθας είναι φωτογραφική , δηλ. ατομική ρύθμιση που έδινε το δικαίωμα μεταφοράς του καζίνο μερικά χιλιόμετρα από την σημερινή του θέση , τότε πως θα χαρακτηρίζαμε την υπουργική απόφαση , που έδωσε το δικαίωμα μεταφοράς του καζίνο , από την Ξάνθη σε όλη την Θράκη , δηλ. ακόμη και εκατοντάδες χιλιόμετρα μακρύτερα από την αρχική του θέση ;;;;;

Η προσφυγή του σωματείου μας σχετικά με την μεταφορά του καζίνο Θράκης από την Ξάνθη στην Αλεξανδρούπολη θα κριθεί στο ΣτΕ στις 20 Απριλίου 2021…

Τι θα γίνει με το Καζίνο Θράκης; Τι έλεγε στο xanthipost.gr  ο κ. Στογιαννίδης για το θέμα της μεταφοράς του καζίνο Θράκης από την Ξάνθη στην Αλεξανδρούπολη στις 03.07.2020

Να σημειώσουμε ότι έχει γίνει προσφυγή  στο συμβούλιο της επικρατείας για το καζίνο Ξάνθης (Θράκης) και τον Απρίλιο αναμένεται να εκδικαστεί η  υπόθεση για την μεταφορά του καζίνο Θράκης από την Ξάνθη στην Αλεξανδρούπολη.

Ο κ. Στογιαννίδης  είχε δηλώσει στο xanthipost.gr το καλοκαίρι του 2020 για το θέμα αυτό τονίζοντας  ότι «..Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν εγκαταλείπουμε την προσπάθεια,  γιατί εμείς θεωρούμε ότι έχουν απόλυτο δίκιο οι εργαζόμενοι και πιστεύουν ότι θα έρθει και η στιγμή της δικαίωσης..».

Ας θυμηθούμε την συνέντευξη του  Πρόεδρου των εργαζομένων του Καζίνο Θράκης διότι αυτά που ανέφερε τον Ιούνιο του 2020 συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με την απόφαση του ΣτΕ.

Related posts

2 κρούσματα σήμερα στην Π.Ε. Ξάνθης / 1.913 στη χώρα

xanthipost

Σουφλί Έβρου : Έκλεισε ραντεβού με αστυνομικό για να του πουλήσει 3,4 κιλά ηρωίνης

xanthipost

Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι ο Ξανθιώτης αθλητικογράφος Παναγιώτης Συρόπουλος

xanthipost

Leave a Comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ