XanthiPost
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από το Σάββατο και οι πωλητές βιομηχανικών ειδών στο παζάρι της Ξάνθης

Οι  συμμετέχοντες πωλητές του Σαββάτου

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/15-01-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 89/16-01-2021/τ.Β΄) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00», θεσπίζονται συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν την λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και την με αριθμ. 43/1318/21-01-2021 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης, η υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης θα λειτουργήσει το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021 με τους εξής όρους:

  • Πενήντα τοις εκατό (50%) των κλάδων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων.
  • Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
  • Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., και υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Ενημερώνουμε τους πωλητές λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, ότι ανάλογα με τις ισχύουσες διατάξεις, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης (www.cityofxanthi.gr), σχετική ανακοίνωση με τα μέτρα που θα ισχύουν και τα ονόματα των πωλητών που θα δραστηριοποιούνται.

Συμμετέχοντες πωλητές υπαίθριας λαϊκής αγοράς 23/01/2021

Σύμφωνα με την 43/1318/21-01-2021 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης και τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/15-01-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 89/16-01-2021/τ.Β’) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00», η λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης θα πραγματοποιηθεί με το 50% των κλάδων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων.

Οι πωλητές που θα συμμετέχουν το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021, στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, είναι οι αναφερόμενοι στον παρακάτω πίνακα:

Πωλητές που θα συμμετάσχουν στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021
54 θέσεις παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης
Α/ΑΕπώνυμο:Όνομα:Πατρώνυμο
1ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣΙΩΣΗΦΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
2ΒΙΔΟΥΡΑΑΓΟΡΙΤΣΑΔΗΜΟΣ
3ΓΚΙΡΕΤΛΗΜΟΥΜΙΝΡΑΜΑΔΑΝ
4ΓΚΙΡΕΤΛΗΦΑΤΜΕΤΖΕΜΑΛ
5ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
6ΖΕΡΒΑΠΑΓΩΝΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7ΖΟΥΜΠΡΕΣΕΒΤΖΑΝΝΙΑΖΗ
8ΙΑΤΡΟΥΣΑΒΒΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
9ΙΜΑΜ ΕΦΕΝΔΗΙΡΦΑΝΧΙΛΜΗ
10ΚΑΔΡΗΜΟΥΤΖΑΧΙΤΡΑΜΑΝΤΑΝ
11ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΙΔΟΥΜΑΡΙΑΣΩΤΗΡΙΟΣ
12ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ
13ΚΑΡΑ ΧΑΛΗΛΜΙΖΑΦΕΡΜΕΧΜΕΤ
14ΚΑΣΚΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15ΚΕΛΑΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
16ΚΕΤΥΠΗΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17ΚΟΜΜΑΤΙΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΤΕΡΓΙΟΣ
18ΚΟΥΤΡΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΙΩΣΗΦΧΡΗΣΤΟΣ
20ΚΩΣΤΟΓΛΟΥΜΑΡΙΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
21ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΚΩΝ/ΝΟΣ
22ΛΕΝΟΥΔΙΑΑΝΝΑΜΑΤΘΑΙΟΣ
23ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
24ΜΗΤΡΙΖΩΝΗΣΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
25ΜΗΤΤΑΑΘΑΝΑΣΙΑΑΝΤΩΝΙΟΥ
26ΜΟΛΛΑΕΚΡΕΜΡΕΤΖΕΠ
27ΜΟΥΜΙΝ ΧΑΣΑΝΜΟΥΜΙΝΧΑΣΑΝ
28ΜΟΥΣΑΝΕΒΗΝΜΕΧΜΕΤ
29ΜΠΑΜΠΑΛΗΜΑΡΙΑΑΛΕΞΙΟΣ
30ΜΠΑΝΤΑΚ ΜΕΜΕΤΑΪΣΣΕΧΑΣΑΝ
31ΜΠΑΡΚΑΝΑΣΪΕΑΧΜΕΤ
32ΜΠΕΣΗΜ ΟΓΛΟΥΕΡΝΟΥΡΜΠΕΣΗΜ
33ΟΣΜΑΝΑΪΝΤΕΝΧΟΥΣΕΪΝ
34ΠΑΪΣΙΑΔΟΥΕΙΡΗΝΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
35ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
36ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΔΡΟΜΟΣΣΤΕΡΓΙΟΣ
37ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
38ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
39ΣΑΝΤΣΙΟΝΕΒΗΜΧΑΙΡΗ
40ΣΑΡΑΦΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
41ΣΕΡΕΦΙΑΜΑΡΙΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
42ΣΙΣΣΑΜΠΕΡΗΣΘΕΟΦΑΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
43ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
44ΤΟΦΕΑΣΤΥΛΙΑΝΗΙΩΑΝΝΗΣ
45ΤΣΑΚΑΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
46ΤΣΑΚΑΛΟΣΑΝΔΡΕΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
47ΤΣΑΜΠΑΖΗΣΧΡΗΣΤΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
48ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΚΥΡΙΑΖΗΣ
49ΧΑΤΖΗ ΑΧΜΕΤΦΑΤΜΑΜΟΥΣΤΑΦΑ
50ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
51ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΚΑΔΗΡΦΙΚΡΙΕΣΙΤΚΗ
52ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
53ΧΟΤΖΑΡ ΙΣΜΑΗΛΧΑΛΙΜΕΧΟΥΣΕΪΝ
54ΧΟΤΖΙΑΡΦΕΡΝΤΙΝΙΣΜΑΗΛ
 
97 θέσεις επαγγελματιών πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης
1ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΣΩΤΗΡΙΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2ΑΚΗΦ ΟΓΛΟΥΡΑΦΕΤΧΙΛΜΗ
3ΑΝΤΩΝΙΟΥΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4ΑΡΓΥΡΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥΟΦΕΛΙΑΕΡΒΑΝΤ
6ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7ΓΚΑΓΚΑΪΔΟΥΡΟΖΕΤΤΑΣΩΚΡΑΤΗΣ
8ΓΚΕΛΤΣΟΥΣΟΦΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9ΓΚΕΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
10ΓΚΕΝΟΣΗΛΙΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
11ΓΚΕΝΟΣΛΑΜΠΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12ΓΚΕΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13ΓΚΕΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΙΧΑΗΛ
14ΓΚΕΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
15ΓΚΕΝΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
16ΔΕΜΕΡΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΚΩΝ/ΝΟΣ
17ΔΕΜΕΡΤΖΗΣΘΕΟΦΑΝΗΣΠΕΤΡΟΣ
18ΔΕΜΕΡΤΖΗΣΡΑΦΑΗΛΘΕΟΦΑΝΗΣ
19ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20ΔΗΜΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΓΕΩΡΓΙΟΣ
21ΔΟΜΠΡΟΥΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
22ΔΟΜΠΡΟΥΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΚΩΝ/ΝΟΣ
23ΔΡΟΣΙΔΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΦΙΛΙΠΠΟΣ
24ΕΣΡΕΦΟΓΛΟΥΜΠΙΛΑΛΣΑΛΗΜ
25ΖΑΡΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
26ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
27ΗΛΙΑΔΟΥΛΑΡΙΣΑΣΑΜΠΑ
28ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥΔΗΜΗΤΡΑΛΕΩΝΙΔΑ
29ΚΑΛΑΪΤΖΗΔΕΣΠΟΙΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
30ΚΑΝΤΑΪΔΟΥΜΑΡΙΑΚΩΝ/ΝΟΣ
31ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΜΑΡΙΑΝΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
32ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝΙΚΟΛΑΟΣ
33ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣΗΡΑΚΛΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
34ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣΙΩΑΝΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
35ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
36ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
37ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
38ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣΧΡΗΣΤΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
39ΚΙΑΖΗΜ ΟΓΛΟΥΚΑΡΑΤΖΑΣΑΜΠΡΗ
40ΚΟΥΡΤΣΟΠΕΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΘΕΟΛΟΓΟΣ
41ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗΑΓΚΑΜΠΟΕΚ
42ΛΑΖΑΡΟΥΝΙΚΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
43ΛΑΖΑΡΟΥΘΕΟΔΩΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
44ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΥΝΑΝΗΣΣΠΥΡΟΣ
45ΛΑΧΑΝΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
46ΜΟΥΡΣΕΛΜΟΥΡΒΕΤΑΜΕΤ
47ΜΠΑΚΛΑΡΙΔΟΥ ΕΡΙΝΤΑΑΒΡΑΑΜ
48ΜΠΑΡΙΩΤΑΚΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΟΔΥΣΣΕΑΣ
49ΜΠΑΡΤΖΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
50ΜΠΟΖΜΠΑΡΙΕΜΠΑΪΡΑΜ
51ΜΩΥΣΙΔΟΥΕΛΕΟΝΩΡΑΣΟΤΑ
52ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΑΚΩΝ/ΝΟΣ
53ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΣΤΑΥΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
54ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
55ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΧΡΥΣΟΥΛΑΜΙΧΑΗΛ
56ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣΒΕΝΙΑΜΙΝ
57ΠΑΡΤΑΛΤΖΗΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ
58ΠΑΡΤΑΛΤΖΗ ΑΜΑΛΙΑΠΕΤΡΟΣ
59ΠΕΤΡΑΚΗΑΝΝΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
60ΠΕΤΡΑΚΗΒΕΡΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
61ΠΕΤΡΑΚΗΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
62ΠΕΤΡΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
63ΠΕΤΡΑΚΗΣΒΑΛΑΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
64ΠΕΤΡΑΚΗΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣΖΗΣΗΣ
65ΠΟΠΟΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
66ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥΓΚΙΟΥΛΤΖΑΝΤΑΧΣΙΝ
67ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥΣΑΛΗΓΙΑΣΑΡ
68ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΟΥΡΑΤ
69ΣΚΗΝΙΤΟΥΕΙΡΗΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ
70ΣΟΥΚΡΗ ΟΓΛΟΥΕΜΙΝΕΣΕΝΟΛ
71ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣΑΛΒΑ
72ΣΥΜΕΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΗΛΙΑΣ
73ΣΥΜΕΩΝΕΥΘΑΛΙΑΗΛΙΑΣ
74ΣΥΜΕΩΝΧΡΗΣΤΟΣΗΛΙΑΣ
75ΣΥΜΕΩΝ ΑΝΕΣΤΗΣΗΛΙΑΣ
76ΣΥΜΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣΗΛΙΑΣ
77ΤΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
78ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
79ΤΖΑΜΠΑΖΗ  ΑΝΝΟΥΛΑΗΛΙΑΣ
80ΤΖΑΦΕΡΣΑΜΙΧΑΡΑΜΑΔΑΝ
81ΤΙΤΟΒΑ ΖΛΑΤΑΛΕΟΝΤΙΝ
82ΤΟΠΡΟΥΑΓΑΠΗΛΟΥΚΑΣ
83ΤΟΥΝΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΥ
84ΤΟΥΝΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
85ΤΡΥΦΩΝΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
86ΤΡΥΦΩΝΑΝΤΩΝΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
87ΤΣΑΚΙΡΗΑΝΝΟΥΛΑΜΙΧΑΗΛ
88ΤΣΑΚΙΡΗΜΑΡΙΑΚΩΝ/ΝΟΣ
89ΤΣΑΚΙΡΗΣΘΕΟΦΑΝΗΣΖΗΣΗΣ
90ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΟΥΑΝΤΖΕΛΑΣΩΤΑ
91ΤΣΑΡΜΑΝΤΙΔΟΥΤΙΝΑΚΩΝ/ΝΟΣ
92ΤΣΟΥΛΦΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
93ΧΑΪΤΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
94ΧΑΣΑΠΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
95ΧΟΥΣΕΪΝΕΜΗΝΡΑΣΗΜ
96ΧΡΗΣΤΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
97ΧΡΗΣΤΟΥΣΩΤΗΡΙΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η τοποθέτηση των πωλητών στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης για το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021, θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εν λόγω Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ

Related posts

2 κρούσματα σήμερα στην Π.Ε. Ξάνθης / 1.913 στη χώρα

xanthipost

Σουφλί Έβρου : Έκλεισε ραντεβού με αστυνομικό για να του πουλήσει 3,4 κιλά ηρωίνης

xanthipost

Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι ο Ξανθιώτης αθλητικογράφος Παναγιώτης Συρόπουλος

xanthipost

Leave a Comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ