XanthiPost
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα (CERTOURII) από τον Δήμο Ξάνθης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα βελτίωσης της διοίκησης σε μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις στον τομέα του Τουρισμού (CERTOURII: ForaBetterSMEManagement) από τον Δήμο Ξάνθης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα βελτίωσης της διοίκησης σε μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις στον τομέα του Τουρισμού «CERTOURII: FOR A BETTER SME MANAGEMENT» από τον Δήμο Ξάνθης. Η δράση είναι ενταγμένη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας” – Black Sea 2014-2020  και έδωσε την ευκαιρία σε 40 ανθρώπους, επιχειρηματίες και εργαζομένους του τουρισμού από την περιοχή μας, να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, να αποκτήσουν εμπειρία και κατάρτιση στην διοίκηση των Μικρομεσαίων και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού.

Το πρόγραμμα παρείχε στους καταρτιζόμενους την ευκαιρία να δουν από κοντά και να εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις τους, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης, εργαλεία και τεχνικές στον τομέα του μάνατζμεντ και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η εκπαίδευση των στελεχών έγινε μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας (τηλεκατάρτηση) και με την εφαρμογή εξατομικευμένων μοντέλων διοίκησης για την κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση χωριστά.

Η σειρά των δραστηριοτήτων κατά την υλοποίηση του προγράμματος αποτέλεσαν: Η ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης προσαρμοσμένων στις ΜΜΕ που εργάζονται στον τομέα φιλοξενίας της περιοχής Καβάλας – Ξάνθης. Η δημιουργία μιας διακρατικής ομάδας ειδικευμένων συμβούλων (μέντορες) με κοινό πακέτο εκπαίδευσης. Η προσαρμογή των εργαλείων διαχείρισης σε κάθε ΜΜΕ. Οι πιλοτικές εφαρμογές σχετικά με πλατφόρμα ηλεκτρονικής κατάρτισης, ηλεκτρονική κατάρτιση και καθοδήγηση, καθώς και η εμπειρία ανταλλαγής καλών πρακτικών με επισκέψεις μελέτης και εκπαιδευτικές εκδρομές.

Οι ομάδες-στόχοι που επωφελήθηκαν του προγράμματος ήταν α) Οργανισμοί Υποστήριξης Επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού (συμπεριλαμβανομένων των εταίρων του έργου), β) μεμονωμένοι επαγγελματίες (σύμβουλοι επιχειρήσεων ή επιστήμονες) που θα εγγραφούν ως μέντορες, γ) Οι Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, δ) το ευρύ κοινό.

Το έργο CERTOUR II συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος ENI CBC BLACK SEA BASIN 2014-2020, ενώ Κοινή Διαχειριστική Αρχή είναι το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημόσιας Διοίκησης της Ρουμανίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 827.860,00 ευρώ και κάθε εταίρος δεσμεύεται να συνεισφέρει στη συγχρηματοδότηση στο 8% του προϋπολογισμού των συνεργατών, ποσό που ο Δήμος Ξάνθης θα εξασφαλίσει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η διάρκεια του έργου ήταν 2 χρόνια, ενώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Ξάνθης ανέρχεται στα 126.330.00 €. Οι χώρες-εταίροι του προγράμματος ήταν η Αρμενία, η Ουκρανία, η Τουρκία, η Ρουμανία και η Ελλάδα.

Από το ξεκίνημα του προγράμματος «CERTOURII: FORABETTERSMEMANAGEMENT» έως και σήμερα πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση των εργασιών του φυσικού αντικειμένου από το Δήμο Ξάνθης και με την τελευταία τροποποίηση προϋπολογισμού δημιουργήθηκε μία τελευταία δράση που θα προσφέρει τη δυνατότητα κατάρτισης σε ογδόντα ενδιαφερομένους της περιοχής μας στο αντικείμενο του προγράμματος, τα σύγχρονα εργαλεία μάνατζμεντ.

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε τη σημαντική διάκριση που εξασφάλισε το CERTOUR II ως ένα από τα δύο ευρωπαϊκά έργα – άριστες πρακτικές στον τομέα “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα” και επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στο διεθνές διαδικτυακό σεμινάριο στις 30 Ιουνίου 2020, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μία σημαντική διάκριση που ανέδειξε το Δήμο Ξάνθης ανάμεσα στους φορείς που υλοποιούν καινοτόμα και επιτυχημένα διακρατικά προγράμματα.

Έχοντας πια την εμπειρία και με αφορμή τη νέα προγραμματική περίοδο ο Δήμος Ξάνθης προετοιμάζεται ώστε να έχει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση των νέων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αφού μέσα από αυτά μπορεί να αντλεί εμπειρίες, να αποκομίζει βέλτιστες πρακτικές και τεχνογνωσία, να οικοδομεί στρατηγικής σημασίας συνεργασίες και να βοηθάει τις επιχειρηματικές ομάδες και τους κατοίκους του να προοδεύουν και να αναπτύσσονται. 

Related posts

Μύρισε «άνοιξη» στην Ξάνθη – Σήμερα καλωσορίζουμε τον Μάρτιο

xanthipost

Θανάσης Μουσόπουλος – Ο Διόνυσος και οι Θρακικές Λαογραφικές Γιορτές

xanthipost

Το μήνυμα της Κυριακής : Ο παραλογισμός της Αμαρτίας

xanthipost

Leave a Comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ