xanthipost.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΑΕΔ: 5.000 θέσεις εργασίας για ανέργους έως 29 ετών – Δικαιούχοι και κριτήρια

Νέο πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 5.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών για 6 μήνες ξεκινάει να υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Εργασίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει κάθε μήνα στους ασκούμενους καθαρή ημερήσια αποζημίωση 25 ευρώ (και όχι πάνω από 22 ημέρες το μήνα) που αφορά σε 6ωρη εργασιακή εμπειρία για 6 μήνες.

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από 5.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών, που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

Επίσης απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

α) Ο πρώτος κύκλος αφορά στην προκήρυξη 5.000 θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

β) Οι επόμενοι κύκλοι θα αφορούν στις υπολειπόμενες θέσεις που δεν θα καλυφθούν από τον α’ κύκλο έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης και θα εφαρμόζεται ξανά η αρχική ροή, όπως περιγράφεται στα άρθρα της παρούσας.

γ) Ο κάθε επόμενος κύκλος θα προκηρύσσεται για τους ανέργους μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων του προηγούμενου κύκλου και για τους παρόχους/επιχειρήσεις αντίστοιχα.

Η διάρκεια της δράσης ορίζεται στους 6 μήνες και αφορά στην τοποθέτηση σε παρόχους/επιχειρήσεις, ανέργων που έχουν ολοκληρώσει θεωρητική κατάρτιση στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) τουλάχιστον 50 ωρών, δίνοντας στους ασκούμενους/ωφελούμε-νους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.

Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν σύμφωνα με τα ακόλουθα:

(i) επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό: μπορούν να ενταχθούν για έναν (1) ωφελούμενο/ασκούμενο.

(ii) Πάροχοι/επιχειρήσεις με προσωπικό:

α. 1-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν για δύο (2) ωφελούμενους/ασκούμενους.

β. 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν για τρεις (3) ωφελούμενους/ασκούμενους.

γ. 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν για τέσσερις (4) ωφελούμενους/ασκούμενους.

δ. 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν για έξι (6) ωφελούμενους/ασκούμενους.

ε. 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν για δέκα (10) ωφελούμενους/ασκούμενους.

στ. Άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν για αριθμό ωφελούμενων/ασκούμενων ίσο με ποσοστό 25% επί του αριθμού του προσωπικού τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή ενός παρόχου/επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά το μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ημερολογιακά).

Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στη δράση.

Ωφελούμενοι/Ασκούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 5.000 άνεργοι νέοι, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης τουλάχιστον 50 ωρών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) και διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η θεωρητική κατάρτιση δύναται να είναι μέρος προγράμματος κατάρτισης εφόσον οι ώρες κατάρτισης στο συγκεκριμένο αντικείμενο (Ψηφιακό Μάρκετινγκ) είναι τουλάχιστον 50.

Από τους ανωτέρω εξαιρούνται:

α. άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει ή πρόκειται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση/μαθητεία στο αντικείμενο του Ψηφιακού μάρκετινγκ,

β. άνεργοι που η θεωρητική τους κατάρτιση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ εντάσσεται ως διακριτό ή αυτοτελές μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι άνεργοι υποδεικνύονται στο πλαίσιο της δράσης από την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Οι ωφελούμεοι/ασκούμενοι της δράσης είναι άνεργοι νέοι:

i) ηλικίας έως 29 ετών εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους. Πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ τόσο κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 όσο και κατά την τοποθέτησή τους (υπογραφή συμφωνητικού) στον πάροχο/επιχείρηση. Οι άνεργοι πρέπει να είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας με τον πάροχο/επιχείρηση έστω κι αν κατά τη διάρκεια της δράσης υπερβούν το όριο των 30 ετών.

ii) έχουν ολοκληρώσει θεωρητική κατάρτιση στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και διαθέτουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

iii) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δρά

Μοριοδότηση – Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία μοναδική αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση στο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι με χρήση του κλειδαρίθμου τους, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ή εναλλακτικά με χρήση κωδικών taxisnet χωρίς προσέλευση στην Υπηρεσία. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των κριτηρίων για την κατάταξη των υποψηφίων με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Οι πληροφορίες για το κριτήριο μοριοδότησης της συνεχόμενης ανεργίας λαμβάνονται με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων στη δράση, οι άνεργοι κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες κατάταξης ανά ΚΠΑ2. Κριτήριο κατάταξης των υποψήφιων ωφελούμενων στους πίνακες είναι το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α. Ο χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας μοριοδοτείται με 1 μόριο ανά πλήρη μήνα.

β. Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι υποψήφιοι ισοβαθμήσουν, τότε οι υποψήφιοι που είναι και ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ) κατά την υποβολή της αίτησης, εντάσσονται στον πίνακα κατά προτεραιότητα. Οι πληροφορίες για το κριτήριο του ΚΕΑ προέρχονται από το ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο.

γ. Σε διαφορετική περίπτωση, η σειρά κατάταξης προκύπτει από τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

Αποζημίωση ωφελουμένων

Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει κάθε μήνα στους ασκούμενους καθαρή ημερήσια αποζημίωση 25 ευρώ (και όχι πάνω από 22 ημέρες το μήνα) που αφορά σε 6ωρη εργασιακή εμπειρία. Ο πάροχος/επιχείρηση υποχρεούται να διατηρεί μηνιαίο παρουσιολόγιο υπογεγραμμένο από τον ασκούμενο και τον ίδιο για κάθε ημέρα άσκησης. Ο ωφελούμενος/ασκούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που ασκήθηκε στον πάροχο/επιχείρηση.

Related posts

Youth Pass: Πότε καταβάλλεται το voucher των 150 ευρώ -Σε ποιες υπηρεσίες μπορεί να εξαργυρωθεί

xanthipost

ΕΦΕΕ Ξάνθης : Επισημάνσεις για τις οίκοθεν φορολογικές δηλώσεις !

xanthipost

(video) – “Ανοίγουν” οι Αιτήσεις για τον Γ’ Κύκλο Προγραμμάτων Κατάρτισης της ΔΥΠΑ για ανέργους και εργαζόμενους  

xanthipost

Leave a Comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ