xanthipost.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 (video)-Άστραψε και βρόντηξε ο Μανώλης Φανουράκης στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο : Είστε εκτεθειμένος κύριε Χατζηθεοδώρου !

Μανώλης Φανουράκης προς Γιώργο  Χατζηθεοδώρου : Στοχοποιήσατε υπάλληλο  και προσπαθήσατε  με υπαινιγμούς να αποπροσανατολίσετε την ιστορία που εσείς δημιουργήσατε  – Γυρίσατε το δημοτικό συμβούλιο τουλάχιστον 55 χρόνια πίσω  

Σύμφωνα με την απάντηση της αποκεντρωμένης δεν ήταν αναφορά αλλά καταγγελία,  όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Φανουράκης  

Ο κ. Φανουράκης επανέφερε στην χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την κίνηση  του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πολίτες για την Ξάνθη» Γιώργου Χατζηθεοδώρου να υποβάλλει αίτημα  στην Αποκεντρωμένη για το θέμα της ΔΗΚΕΞ , στοχοποιώντας, όπως υποστήριξε, διοικητικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας . Από την απάντηση της αποκεντρωμένης φαίνεται ότι είστε πέρα για πέρα εκτεθειμένος κύριε Χατζηθεοδώρου, καταγγέλλει ο κ. Φανουράκης και προσθέτει «…. Κάνατε καταγγελία και προσπαθήσατε στην προηγούμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου να το αποκρύψετε…»

Ακολουθεί το απόσπασμα  της απάντησης της Αποκεντρωμένης  που ανέγνωσε ο κ. Φανουράκης κατά την χθεσινή συνεδρίαση

«…Στην ως άνω αίτηση/ενημέρωση προβάλλεται ως καταγγελία ότι η Αν. Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης κα. Τζανόγλου, η οποία έχει ορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης ως εκπρόσωπος του Δήμου υπεύθυνη και αρμόδια για τα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν το Δήμο Ξάνθης, κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης της “Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ξάνθης” άλλως και εφεξής ΔΗΚΕΞ, προέβαλε συγκεκριμένο κώλυμα το οποίο συνίσταται αφενός στην καθυστέρηση της οφειλόμενης απάντησης στο αίτημα της Δημοτικής Παράταξης “Πολίτες για την Ξάνθη”, αφετέρου, η απάντηση, απεστάλη με τρόπο, που η καταγγέλλουσα Δημοτική παράταξη, χαρακτηρίζει ως άκυρη, ανεπίσημη και, εν τέλει, έως την υποβολή της παρούσας καταγγελίας, μέσω της επίσημης υπηρεσιακής οδού δεν έχει λάβει απάντηση. Πρόσθετα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά, για την επιβολή μέτρων και συστάσεων, την εφαρμογή του νόμου και των διαδικασιών που προβλέπονται σε ανάλογες περιπτώσεις, απ’την υπηρεσία μας προς την Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης κα. Τζανόγλου.

Αναφορικά με το πρώτο σκέλος της αίτησης/ενημέρωσης (καταγγελίας), περί μη εγκυρότητας, ανεπισημότητας και επίσημης οφειλόμενης απαντήσεως μέσω της υπηρεσιακής οδού, οφείλουμε να επισημάνουμε τη διττή απεικόνιση της διοικητικής διαδικασίας, κατά το δέον και εν τοις πράγμασι.

Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Κατά τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στον Διοικητικό Φάκελο, τα οποία η ως άνω Δημοτική Παράταξη έχει ήδη λάβει, τεκμαίρεται η παρέλευση του αναγκαίου χρόνου προκειμένου να συλλεχθούν και να αποσταλούν τα στοιχεία αυτά. Σε κάθε περίπτωση, άνευ υπολογιζόμενων των ποιοτικών και, εν προκειμένω, των ποσοτικών χαρακτηριστικών της απάντησης, ισχύει η ως άνω υπογραμμισμένη, προς δική σας διευκόλυνση, διάταξη.

Ως προς τη χροιά εγκυρότητας, την επισημότητα της οφειλόμενης απαντήσεως η οποία απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως και δια της υπηρεσιακής οδού, σας κάνουμε γνωστό ότι η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, ακολουθώντας τις τρέχουσες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εξελίξεις στο χώρο της εφαρμογής των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στο ψηφιακό πεδίο εφαρμογής των κατακτήσεων της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, έχει εγκολπώσει και μετουσιώσει το ψηφιακό γίγνεσθαι μέσω δημοσιών πολιτικών και νομικών υπαγωγών της διοικητικής δράσης και διαδικασίας.

Στην παρούσα περίπτωση, η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως απαντητικού μέσου, και ως ελάχιστής ψηφιακής χρήσης μιας εφαρμογής γραφείου, δεν ενδείκνυται μόνον αλλά απαιτείται και εμπίπτει στο πεδίο της δημόσιας και επίσημης επικοινωνίας της δημόσιας οργάνωσης, φορέα ή ΟΤΑ, προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και εν προκειμένω προς τους αιτούσα Δημοτική Παράταξη “ Πολίτες για την Ξάνθη” αποστέλλοντας την οφειλόμενη απάντηση.

Τεκμαίρεται δε ότι η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για το οποίο γίνεται αναφορά στις ως άνω διατάξεις, καθίσταται ως επίσημος (υπηρεσιακός) και έγκυρος τρόπος απάντησης.

Επί της απαντήσεως στην αίτηση της Δημοτικής Παράταξης “Πολίτες για την Ξάνθη”, η οποία επανέρχεται έπειτα από την πρόσφατη  αναφορά του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ της ΠΕ Ξάνθης κ. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ προκειμένου να απαντήσει ο κος. ΥΠΕΣ ενώπιον της ΒτΕ, και σύμφωνα με τα στοιχεία των διοικητικών φακέλων των δυο προαναφερομένων, η Αν. Προϊσταμένη των Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης κα. Τζανόγλου, πιθανολογείται, ότι δεν εξέφρασε οποιαδήποτε άρνηση για τη χορήγηση στοιχείων και εγγράφων, λαμβάνοντας υπόψη το διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, κατά το οποίο εν κατακλείδι σημειώνεται ότι οποιοδήποτε άλλο έγγραφο περιέλθει στην κατοχή της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών θα διαβιβαστεί άμεσα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκκαθάριση της ΔΗΚΕΞ βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με αίτημα της Δημοτικής Παράταξης “Πολίτες για την Ξάνθη”, αναφορικά με την επιβολή μέτρων και συστάσεων, την εφαρμογή του νόμου και των διαδικασιών που προβλέπονται σε ανάλογες περιπτώσεις, η Υπηρεσία μας, η οποία λειτουργεί υπό συγκεκριμένη δέσμη αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο και στη θέση που κατέχει στο δημοσιοδιοικητικό σύστημα, τηρώντας απαρέγκλιτα τη νομιμότητα, είναι αναρμόδια να υποκαταστήσει την λειτουργική ισχύ των άρθρων 121,122 επ. του ν. 3584 (Φ.Ε.Κ./ Α’/ 143/28.6.2007) “ Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει…»

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση της Αποκεντρωμένης

Related posts

(video) – Χριστουγεννιάτικο σκηνικό στην όμορφη Σταυρούπολη Ξάνθης !

xanthipost

Ηλίας Ασκαρίδης : Όλα έτοιμα για τη χριστουγεννιάτικη παρέλαση και τη φωταγώγηση του δέντρου!   

xanthipost

(video) – Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα: Προφυλακιστέος ο καθ’ ομολογίαν δράστης με καταγωγή από την Ξάνθη

xanthipost

Leave a Comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ