xanthipost.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οι αναπτυξιακές προκλήσεις και δυνατότητες για την επιχειρηματικότητακαι μεταποίηση στη Θράκη στο επίκεντρο των δράσεων του ΣΕΒ

Κύριες προτεραιότητες, η στοχευμένη αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναστροφή της αποεπένδυσης, η διαχείριση του υψηλού κόστους ενέργειας και μεταφορικών, η αντιμετώπιση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού, η διευθέτηση οφειλών του δημοσίου, και η κάλυψη των αναγκών της παραγωγής σε ανθρώπινο δυναμικό

Με σειρά επαφών με δυναμικές επιχειρήσεις, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και τους θεσμικούς παράγοντες  της περιοχής, και με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της διοίκησης και στελεχών του ΣΕΒ στην Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή και την Ξάνθη, στις 21-23 Φεβρουαρίου 2022.  Κατά τη διάρκεια των επαφών καταγράφηκαν κρίσιμοι αναπτυξιακοί προβληματισμοί και εντοπίστηκαν κοινές κατευθύνσεις δράσης προς όφελος της περιφερειακής οικονομίας και κοινωνίας, με βάση το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για την Ανάπτυξη της Θράκης, κατά τις εργασίες της οποίας ο ΣΕΒ είχε παρουσιάσει τεκμηριωμένες προτάσεις. Εκτός από προβλήματα οριζόντιου χαρακτήρα, οι επιχειρήσεις της Θράκης βρίσκονται αντιμέτωπες και με διαχρονικές αστοχίες του περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού, ειδικά σε ό,τι αφορά τα δίκτυα υποδομών, τις εκροές ανθρώπινου δυναμικού και κεφαλαίων, και την αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από τις συναντήσεις, επαφές και επεξεργασίες του ΣΕΒ, μεταξύ των σημαντικότερων προκλήσεων για την οικονομία και κοινωνία της περιοχής βρίσκονται, επίσης:

  • η επιτάχυνση της αναστροφής της τάσης αποεπένδυσης, με στοχευμένη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων για την αύξηση της παραγωγής προστιθέμενης αξίας, τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση, και τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας για τις τοπικές κοινότητες.
  • η στήριξη των επιχειρήσεων στη διαχείριση του εξαιρετικά υψηλού μεταφορικού κόστους, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση των ήδη δρομολογημένων έργων σιδηροδρομικών μεταφορών και των κάθετων στην Εγνατία Οδό αξόνων.
  • η δυσκολία συντονισμού των υπηρεσιών της διοίκησης στην περαίωση αιτημάτων των επιχειρήσεων, με χαρακτηριστικά παραδείγματα, μεταξύ άλλων, τη  διευθέτηση των οφειλών του δημοσίου (το γνωστό 12%), και την αδειοδότηση εγκαταστάσεων.
  • η ενεργός αντιμετώπιση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού από όμορες χώρες, που πλήττουν δραστικά τη δυναμική της τοπικής παραγωγής, και την ανταγωνιστικότητα της περιφέρειας Αν.Μακεδονίας-Θράκης.
  • το υψηλό κόστος ενέργειας, με κύρια ζητούμενα, αφενός τη στήριξη στο υπάρχον πλαίσιο εξελίξεων, και αφετέρου την επίσπευση και διευκρίνιση των παρεμβάσεων που θα συνδράμουν τη διευρυμένη χρήση ΑΠΕ στην παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας συμψηφισμού ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ (net metering).
  • η κάλυψη των αναγκών της παραγωγής σε ανθρώπινο δυναμικό όλων των δεξιοτήτων, με έμφαση τα τεχνικά επαγγέλματα. Η εκροή ανθρώπινου κεφαλαίου, κυρίως νέων, δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο ελλείψεων στην αγορά εργασίας, αποεπένδυσης και παράλληλης ανεργίας.
  • η διασύνδεση των επιχειρήσεων με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της εξοικείωσης των φοιτητών με την αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία του ΣΕΒ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, κ. Ευθύμιο Ο. Βιδάλη, επισκέφθηκε βιομηχανικές μονάδες της περιοχής και επιχειρήσεις, ενώ έγιναν συναντήσεις με την Περιφερειακή Αρχή της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και εκπροσώπους τοπικών επιχειρηματικών φορέων. Επιπλέον, σε ειδική τελετή, υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στον ΣΕΒ και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, για κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις για την εξοικείωση των φοιτητών με την αγορά εργασίας και τις δεξιότητες που απαιτεί η 4η βιομηχανική επανάσταση, αλλά και τη διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας με την παραγωγή.  Επίσης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με επιχειρηματίες και φορείς της περιοχής από όλους τους κλάδους, με αντικείμενο τις προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν, και τους τρόπους που ο ΣΕΒ μπορεί να συνδράμει τις προσπάθειές τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.  Συζητώντας με επιχειρήσεις της περιοχής, ο κ. Βιδάλης υπογράμμισε ότι «η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ξεχωριστή εθνική σημασία και επενδυτική προοπτική, την οποία ο ΣΕΒ ήδη στηρίζει, με γνώμονα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας – ειδικά των νέων. Ο ΣΕΒ θα συνεχίσει να στηρίζει τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις της περιφέρειας. Γιατί πιστεύουμε ότι  δεν νοείται σήμερα εθνική ανάπτυξη χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη.»

Η διευθύνουσα σύμβουλος των Μύλων Θράκης κ. Νάντια Ουζουνοπούλου, που συνόδευσε την αντιπροσωπεία του ΣΕΒ στη Θράκη, δήλωσε: «Στην τρέχουσα περίοδο των εξαιρετικών δυσκολιών που βιώνουν πρωτίστως οι βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας, χαιρετίζουμε την επίσκεψη στελεχών της Διοίκησης του ΣΕΒ με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Ευθύμιο Βιδάλη στην ακριτική Θράκη. Μοιραστήκαμε την αγωνία μας για την παρατεινόμενη καθυστέρηση ολοκλήρωσης των διαδικασιών αποπληρωμής των αναγνωρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από την Επιδότηση Εργασίας του 12%, το υπέρογκο ενεργειακό κόστος, την ανυπαρξία ηλεκτροκίνητης σιδηροδρομικής υποδομής και σύνδεσης των λιμένων μας με τη νησιωτική Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Οδικούς Άξονες, τις δυσκολίες ανεύρεσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, την αναγκαιότητα ταχείας εφαρμογής του πρόσφατα ψηφισθέντος αναπτυξιακού Νόμου, την ενίσχυση της χρηματοδότησης σε προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας, την ενθάρρυνση της συνεργασίας επιχειρήσεων και Ερευνητικού Τομέα, τον προσανατολισμό στην εκπαίδευση με ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου καθώς και σειρά άλλων θεμάτων. Για μία ακόμη φορά διαπιστώσαμε ότι έχουμε έναν πολύτιμο συμπαραστάτη στη διεκδίκηση των ζωτικών αιτημάτων μας, όπως αυτά αναγνωρίστηκαν και από τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής.»

Related posts

Έβρος: Πυρά δέχτηκαν Έλληνες συνοριοφύλακες από αγνώστους – Ένας στο Νοσοκομείο

xanthipost

Θάσος : Επείγουσα διακομιδή 20χρονης στην Κεραμωτή – Η νεαρή κοπέλα έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης

xanthipost

Φαλακρό Δράμας :  Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατάσβεση πυρκαγιάς  που μαίνεται εδώ και αρκετά 24ωρα σε χαμηλή βλάστηση

xanthipost

Leave a Comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ