XanthiPost
HOT POST ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ

Ποιες κατηγορίες βαρύνουν τον εν ενεργεία Δήμαρχο της ΠΕ Ξάνθης;  

Οι μόνοι λόγοι που προβλέπονται στο Νόμο για την επιβολή περιοριστικών μέτρων σε κατηγορούμενο είναι η πιθανή διάπραξη νέων κακουργημάτων και αν  κριθεί ύποπτος φυγής – Εσείς τι κρίνετε ότι είναι πιο πιθανό;

Και για να μιλάμε με αποδείξεις,  σας παραθέτουμε τι απεφάνθησαν οι δικαστικοί λειτουργοί για την συγκεκριμένη υπόθεση.

ΑΠΕΦΑΝΘΗ Α’ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (1)

«Ο εγκαλών το έτος … πληροφορήθηκε ότι οι εγκαλούμενοι πλησίασαν την αδελφή του …, (άτεκνη και ήδη αποβιώσασα), της οποίας ο σύζυγος προαπεβίωσε το έτος …, και εκμεταλλευόμενοι την ψυχική της νόσο (ήτοι παρανοϊκότητα από το έτος …), την παρέπεισαν ότι κινδυνεύει από τον εγκαλούντα, και περαιτέρω δια τεχνασμάτων την κατέπεισαν να υπογράψει συμβόλαια δωρεάς της ψιλής κυριότητας των τριών διαμερισμάτων προς τα τέκνα των εγκαλουμένων, δυνάμει, ειδικότερα των με αριθμ. … συμβολαίων της Συμβολαιογράφου …, με παρακράτηση από αυτήν της επικαρπίας ισοβίως.».

Πιο απλά τι λέει ο δικαστικός λειτουργός; Μήπως  λέει ότι η  ψυχικά άρρωστη γυναίκα, με τεχνάσματα, υπογράφει συμβόλαια δωρεάς 3 διαμερισμάτων στα παιδιά των κατηγορουμένων;

ΑΠΕΦΑΝΘΗ Ο Α’ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (2)

«Κατ’ ακολουθία, προδήλως δια παραπλανήσεων και παραπειστικών συμπεριφορών των εγκαλουμένων, κατεπείσθη η θανούσα μη έχουσα πλήρη συνείδηση των πραττομένων, λόγω καταρχήν ασυμπτωματικής ανοϊκής συνδρομής, να προβεί στις μεταβιβάσεις των ακινήτων, ως άνω διαλαμβάνεται, ενώ εν συνεχεία υπεισήλθαν (οι εγκαλούμενοι) στον τραπεζικό λογαριασμό αυτής, αποκτήσαντες τα χρηματικά ποσά του άνω λογαριασμού, καθόσον ενσωμάτωσαν αυτά στην ατομική τους περιουσία,….»

Πιο απλά τι λέει ο δικαστικός λειτουργός;  Μήπως λέει ότι γυναίκα που δεν είχε συνείδηση των πράξεών της, λόγω άνοιας, παραπλανήθηκε από τους κατηγορούμενους ώστε να μεταβιβάσει ακίνητα και να τους δώσει την ευχέρεια να μπουν σε τραπεζικούς της λογαριασμούς και να της πάρουν τα χρήματα;

ΑΠΕΦΑΝΘΗΣΑΝ ΟΙ Β’ Γ’ & Δ’ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ (1)

«Η εκ προθέσεως προπεριγραφείσα συμπεριφορά των εναγομένων ήταν ηθικά επιλήψιμη, ως αντικείμενη στις ιδέες του κατά την γενική αντίληψη χρηστώς και εμφρόνως σκεπτομένου κοινωνικού ανθρώπου, έγινε δε με αποκλειστικό σκοπό τον προσπορισμό στους εναγομένους παρανόμου οφέλους (κτήση κυριότητας χρηματικών ποσών των εν λόγω υπό στοιχεία 5. και 6. προρρηθέντων  τραπεζικών λογαριασμών) με πρόκληση αντίστοιχης ζημίας στην αρχικώς ενάγουσα, συνισταμένης (αυτής) ζημίας στον ύψος των εν λόγω χρηματικών ποσών από τα οποία αυτή υπεκδύθηκε χωρίς κανένα δικαιολογημένο λόγο.»

Πιο απλά τι λέει ο δικαστικός λειτουργός; Μήπως  λέει ότι κάποιοι προσπόρισαν χρήματα στον εαυτό τους σε βάρος ανήμπορης γυναίκας;

ΑΠΕΦΑΝΘΗΣΑΝ ΟΙ Β’ Γ’ & Δ’ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ (2)

«Ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των άρθρων 914 και 919 Α.Κ. και την εκδίκαση αποζημίωσης στην αρχικώς ενάγουσα, για την αποκατάσταση της υλικής ζημίας που υπέστη από την εις βάρος της αδικοπραξία, ίσης με το αιτηθέν με την αγωγή ποσό, που αντιστοιχεί στα αρχικώς κατατεθειμένα στις προθεσμιακές καταθέσεις, υπό στοιχεία 5) και 6) ανωτέρω ποσά, ύψους 267.000 ευρώ της Τράπεζας … και 850.000 ευρώ της … Τράπεζας της Ελλάδος, ήτοι συνολικού ύψους  1.117.000 ευρώ …».

Πιο απλά τι λέει ο δικαστικός λειτουργός; Μήπως  λέει ότι πρέπει να δώσουν  πίσω τα 1.117.000 ευρώ που παράνομα έλαβαν ;

Related posts

Μανώλης Φανουράκης : Μεγάλη τιμή και ευλογία να κρατήσω κι εγώ για λίγο την σεπτή εικόνα του Αγίου Νικολάου

xanthipost

Δεν υπάρχει μάνα που να μην λύγισε στην είδηση του άδικου χαμού του 11χρονου Βασίλη στις Σέρρες 

xanthipost

(video) – Ηλίας Ασκαρίδης : Με σύμμαχο τον καλό καιρό και χωρίς απρόβλεπτα πραγματοποιήθηκαν εύρυθμα όλες οι χριστουγεννιάτικες δράσεις !

xanthipost

Leave a Comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ