XanthiPost
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

(video) – Ω γλυκύ μου έαρ – Περιφορά επιταφίων στους δρόμους της πόλης με σημείο αναφοράς την κεντρική πλατεία της Ξάνθης

Μητροπολίτης Ξάνθης : Ένωσες Χριστέ μου τα χέρια σου επάνω στον σταυρό – Ένωσες ουρανό και γη – Ένωσες τον άνθρωπο με τον Θεό κι αγκάλιασες ολόκληρη την οικουμένη, ολόκληρο τον κόσμο και αυτούς που σε αγαπούν Χριστέ μου και αυτούς που σε σταύρωσαν!   

Μεγάλη Παρασκευή σήμερα και οι πιστοί από όλες τις ενορίες συνόδεψαν τους ανθοστόλιστους επιτάφιους οι οποίοι κατέληξαν στην κεντρική πλατεία της πόλης.  

Η ατμόσφαιρα ήταν  κατανυκτική, μέσω των  χρωμάτων, αρωμάτων, κεριών και χιλιάδων ψυχών που επικοινωνούσαν με τον Δεσπότη και τους ιερείς τους.

Αρχές, κλήρος και πιστοί  παρόντες στο θείο δράμα!

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης  & Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμων με τον λόγο του γλύκανε τις ψυχές των πιστών και τους προέτρεψε να βλέπουν καθημερινά στη ζωή τους τον συνάνθρωπό τους με τα μάτια του Χριστού, να ακούν με τα αυτιά του, να μιλούν με το στόμα του, να περπατούν με τα πόδια του, να δουλεύουν με τα χέρια του και να αγαπούν με την καρδιά του Χριστού !

Ὢ γλυκύ μου ἔαρ – Ένα μοιρολόι που εξιστορεί τη σταύρωση του Ιησού και εκφράζει τον πόνο της Αγίας του Μητέρας!

Το κατανυκτικό κείμενο του ύμνου αποδίδει τον πόνο της Παναγίας για τον επίγειο θάνατο του υιού της. Είναι ένα μοιρολόι, μεγάλο θρησκευτικό τραγούδι στην Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου και στην Ακολουθία του Επιταφίου. Εξιστορεί τη σταύρωση του Ιησού και εκφράζει τον πόνο της Αγίας του Μητέρας.

Το «Ὢ γλυκύ μου ἔαρ…» είναι ένα κατανυκτικό κείμενο που αποδίδει τον πόνο της Παναγίας για τον επίγειο θάνατο του Χριστού, ένα θρησκευτικό μοιρολόι που εξιστορεί τη σταύρωση του Ιησού και εκφράζει τον πόνο της μητέρας.

«Ὢ γλυκύ μου ἔαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, ποῦ ἔδυ σου τὸ κάλλος;

Θρῆνον συνεκίνει, ἡ πάναγνός σου Μήτηρ, σοῦ Λόγε νεκρωθέντος.

Γύναια σὺν μύροις, ἥκουσι μυρίσαι, Χριστὸν τὸ θεῖον μύρον.

Θάνατον θανάτῳ, σὺ θανατοῖς Θεέ μου, θείᾳ σου δυναστείᾳ.

Πεπλάνηται ὁ πλάνος, ὁ πλανηθεὶς λυτροῦται, σοφίᾳ σῇ Θεέ μου.

Πρὸς τὸν πυθμένα ᾍδου, κατήχθη ὁ προδότης, διαφθορᾶς εἰς φρέαρ.

Τρίβολοι καὶ παγίδες, ὁδοὶ τοῦ τρισαθλίου, παράφρονος Ἰούδα.

Συναπολοῦνται πάντες, οἱ σταυρωταί σου Λόγε, Υἱὲ Θεοῦ παντάναξ.

Διαφθορᾶς εἰς φρέαρ, συναπολοῦνται πάντες, οἱ ἄνδρες τῶν αἱμάτων.

Υἱὲ Θεοῦ παντάναξ, Θεέ μου πλαστουργέ μου, πῶς πάθος κατεδέξω;

Ἡ δάμαλις τὸν μόσχον, ἐν Ξύλῳ κρεμασθέντα, ἠλάλαζεν ὁρῶσα.

Σῶμα τὸ ζωηφόρον, ὁ Ἰωσὴφ κηδεύει, μετὰ τοῦ Νικοδήμου.

Ἀνέκραζεν ἡ Κόρη, θερμῶς δακρυῤῥοοῦσα, τὰ σπλάγχνα κεντουμένη.

Ὦ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πῶς τάφῳ νῦν καλύπτῃ;

Τὸν Ἀδὰμ καὶ Εὔαν, ἐλευθερῶσαι Μῆτερ, μὴ θρήνει, ταῦτα πάσχω.

Δοξάζω σου Υἱέ μου, τὴν ἄκραν εὐσπλαγχνίαν, ἧς χάριν ταῦτα πάσχεις.

Ὄξος ἐποτίσθης, καὶ χολὴν Οἰκτίρμον, τὴν πάλαι λύων γεῦσιν.

Ἰκρίῳ προσεπάγης, ὁ πάλαι τὸν λαόν σου, στύλῳ νεφέλης σκέπων.

Αἱ Μυροφόροι Σῶτερ, τῷ τάφῳ προσελθοῦσαι, προσέφερόν σοι μύρα.

Ἀνάστηθι Οἰκτίρμον, ἡμᾶς ἐκ τῶν βαράθρων, ἐξανιστῶν τοῦ ᾍδου.

Ἀνάστα Ζωοδότα, ἡ σὲ τεκοῦσα Μήτηρ, δακρυῤῥοοῦσα λέγει.

Σπεῦσον ἐξαναστῆναι, τὴν λύπην λύων Λόγε, τῆς σὲ ἁγνῶς Τεκούσης.

Οὐράνιοι Δυνάμεις, ἐξέστησαν τῷ φόβῳ, νεκρόν σε καθορῶσαι.

Τοῖς πόθῳ τε καὶ φόβῳ, τὰ πάθη σου τιμῶσι, δίδου πταισμάτων λύσιν.

Ὢ φρικτὸν καὶ ξένον, θέαμα Θεοῦ Λόγε! πῶς γῆ σε συγκαλύπτει;

Φέρων πάλαι φεύγει, Σῶτερ Ἰωσήφ σε, καὶ νῦν σε ἄλλος θάπτει.

Κλαίει καὶ θρηνεῖ σε, ἡ πάναγνός σου Μήτηρ, Σωτὴρ μου νεκρωθέντα.

Φρίττουσιν οἱ νόες, τὴν ξένην καὶ φρικτήν σου, Ταφὴν τοῦ πάντων Κτίστου.

Ἔῤῥαναν τὸν τάφον, αἱ Μυροφόροι μύρα, λίαν πρωῒ ἐλθοῦσαι. (Τρίς)

Εἰρήνην Ἐκκλησίᾳ, λαῷ σου σωτηρίαν, δώρησαι σῇ Ἐγέρσει.»

Related posts

Κιμμέρια Ξάνθης : Μία ομάδα …με δύναμη για το αύριο!

xanthipost

(video) – Κρητική Αδελφότητα Ξάνθης :  Γιόρτασαν την  Επέτειο της Μάχης της Κρήτης   με τον ίδιο λεβέντικο τρόπο που αντιστάθηκαν στους Ναζί – Με ψυχή, λεβεντιά, χορούς!

xanthipost

(video) – Καρδίτσα: Η εκπληκτική χορευτική ομάδα του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης έκλεψε  τις εντυπώσεις  με την  συμμετοχή τους στο  6o Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη IDFD

xanthipost

Leave a Comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ